| Nahlásit

Příklad s kružnicemi

Dobrý den, můžete mi pomoci s tímto příkladem? Kruh s poloměrem r a středem S je kružnicí k se stejným středem S rozdělen na dvě části, menší kruh a mezikruží, které mají stejné obsahy. Určete poloměr kružnice k. Děkuji
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Výpis z pravidel Ontoly :

"V Úlohách se můžete popsat zadání úkolu a zeptat se na dílčí problém při jeho vypracování. Uveďte, jak jste se úkol snažili vyřešit a na jaký problém jste při tom narazili. Je zakázáno jen opsat zadání úkolu a čekat, že ho někdo za vás udělá."

Tak nevím .....
| Nahlásit
Bohužel netuším ani jak začít...
| Nahlásit
Nakresli si kružnici, uvnitř ní jednu menší se společným středem. Poloměr té menší označ třeba r1, poloměr té větší r2. Pak si vzpomeň na vzorec pro výpočet plochy kruhu (πr²). Dál to chce trochu uvažování - podívej se na svůj nákres a přijdeš na to, jak se spočítá plocha toho mezikruží: je to plocha toho velkého kruhu mínus plocha toho vnitřního. A tahle plocha mezikruží se rovná ploše toho malého, to je v zadání, takže se dá sestavit rovnice
plocha velkého - plocha malého = plocha malého
Dosaď příslušné vzorce a úpravami této rovnice vypočítej požadovaný poloměr.
| Nahlásit
Když obsah malého kruhu je stejný jako obsah mezikruží, řekla bych, že obsah malého kruhu je poloviční oproti kruhu velkému, čili
π〖r_k〗^2=1/2 . πr^2
Odtud lehce určíš poloměr r_k.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek