(Upr. 14.03.2021 11:48) | Nahlásit

Král Lávra - rozbor

Vypracovávám si rozbory k maturitě a pořád tak přemýšlím... bude to k té maturitě stačit? Mohl by mi to prosím někdo jen tak zhruba rychle zkontrolovat, jestli tam je tak nějak všechno, co by tam být mělo?


Král Lávra
1)
Autor: Karel Havlíček Borovský
Literární druh: epika
Literární žánr: satirická báseň
Výrazová forma: poezie
2)
Kompozice: chronologická
3)
Časoprostor: Děj se odehrává v Irsku.
Hlavní téma: tajemství krále Lávry, který skrývá své oslí uši před lidem
Motivy: oslí uši, tajemství, vrba
4)
Postavy:
- Král Lávra = hodný, oblíbený, dobromyslný, má tajemství o svých oslích uších
- Kukulín = holič, čestný, spravedlivý
- Vdova = milující matka Kukulína, zachrání jej před katem,
- Červíček = muzikant, hrál na basu u krále Lávry
- Poustevníček = Kukulínovi dal radu, aby své tajemství vyzradil vrbě
5)
Jazykové prostředky:
- Spisovná, zastaralá čeština
- Archaismy (byltě, dvorní kvas, hudci)
- Hovorový jazyk (jazejček, švanda)
6)
Básnické prostředky (tropy a figury):
- Anafora (nebyl ani tyran, nebyl taky žid)
- Oxymóron (ukrutná odměna)
- Přirovnání (bledý jako stín)
7)
Vyprávěcí způsoby:
- Zřídka přímá řeč
Typ vypravěče:
- Er-forma, forma písně
Typy promluv:
- Dialogy, monolog krále
Veršová výstavba:
- Nepravidelný verš
- Rým ABCBDDB
8)
Literární směr: realismus (umělecký směr založený na kritickém poznávání skutečnosti, které vychází z úsilí o pravdivé zobrazení lidské osobnosti)
Znaky:
- Kritické poznávání skutečnosti
- Snaha zobrazit reálný život (bez příkras a iluzí)
- U člověka si všímají toho, co je typické (společné jistému druhu lidí)
- Jedince zachycují ve vývoji a v konkrétním životním prostředí
Příklady autorů českého realismu (národní obrození):
- B. Němcová – Babička
- K. J. Erben – Kytice
- K. H. Mácha – Máj
- J. K. Tyl – Fidlovačka aneb Žádný hněd a žádná rvačka
Příklady autorů světového realismu:
- Ch. Dickens - Kronika Pickwickova klubu
- H. de Balzac – Otec Goriot
- G. Flaubert – Paní Bovaryová
- E. Zola - Zabiják
9)
Společensko-historický kontext:
- 4. etapa NO
- Zrušeno poddanství a robota (1848)
- Absolutismus byl upevněn
- Období dočasného potlačení národních snah (Bachův absolutismus)
- Příběh ztvárňuje panovníka Františka Josefa I., který v té době seděl na císařském trůně ve Vídni
- Kritika Bachova absolutismu – policejní opatření, kontrola obyvatelstva, významné osobnosti jsou umlčeny, cenzura, omezení svobody
10)
Zápletky:
- Kukulín byl vybrán, aby ostříhal krále Lávru.
- Kukulín má být popraven.
- Červíček ztratil kolíček do basy.
- Basa vyzradí tajemství.
11)
Autor: viz učebnice (str. 82)
12)
Aktualizace díla:
- Rakouské císařství (Čechy za rakouské nadvlády) => kritika rakouského absolutistického panovníka = výsměch hlouposti a omezenosti panovníka (oslí uši – politický symbol)
- Autor tím chce říct, že člověk by se neměl stydět za to jaký je, protože může ublížit ostatním (zbytečně zemřelo mnoho lidí jen kvůli jeho strachu – ti holiči)
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Bude.
| Nahlásit
Jo, neboj, to bude stačit, mám to podobně :-)
| Nahlásit
Tak snad jo.. Děkuju!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek