| Nahlásit

matematika/ nevychází mi příklad

Výrobní náklady na 1 tunu nového papíru jsou 6
000 Kč,
prodejní cena nového papíru je 10 000 Kč za tunu. Výrobní
zařízení na nový papír stojí 1 480 000 Kč, jeho maximální
produkce je 15 tun papíru za měsíc. Výrobní náklady na
recyklovaný papír jsou 4
000 Kč na tunu, prodejní cena je
8
000 Kč za tunu, výrobní zařízení stojí 1 960 000 Kč
a
produkuje 20 tun recyklovaného papíru měsíčně.
Po jaké době plné produkce se kumulovaný rozdíl zisků obou
výrobních zařízení vyrovná rozdílu
jejich pořizovacích cen?
(Ziskem je myšlena prodejní cena vyrobeného papíru
snížená o
výrobní náklady.)
(A)
za jeden rok
(B)
za jeden a půl roku
(C)
za dva roky
(D)
za dva a půl roku
(E)
za tři roky


Můžete prosím pomoct? mně vychází 2,5 roků a má to být jen 2. Děkuju ;)
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
4000⋅15⋅12 = 720 000
4000 ⋅20⋅12 = 960 000
Rozdíl: 960 000 – 720 000 = 240 000
Rozdíl v ceně zařízení: 1 960 000 – 1 480 000 = 480 000, což je dvakrát větší.
Správná je tedy odpověď C.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek