| Nahlásit

určete množinu všech bodů, které leží na přímce p, mají of daného bodu A vzdálenost ≤ 3 cm a od daného bodu B vzdálenost ≥ 5 cm. Výsledek popište.