Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Obsah - vektorový součin

A [1,2,0]
B [-1,-4,0]
C [3,-2,0]
Témata: matematika

1 reakce

| Nahlásit
Vektorový součin dvou vektorů je velikostí roven ploše rovnoběžnostěnu, který určují tyto dva vektory, proto stačí jeho plochu vydělit dvěma a je je vypočítán obsah trojúhelníka ABC.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek