| Nahlásit

Ohniska elipsy

Dobrý den, mohu poprosit o radu s tímto příkladem?

Najděte ohniska elipsy, jsou-li body [1,-4], [5,-2], [1,0], [-3,-2] jejími vrcholy.

Šla jsem na to tak, že jsem si vypočítala střed S jako (C+D)/2 a pak jsem se snažila nějak vypočítat velikost hlavní a vedlejší polooosy, ale nevychází mi to... Pomohl by někdo, prosím?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Udělejte si náčrtek - vyneste zadané souřadnice vrcholů do souřadnicové a bude hned jasno.
| Nahlásit
... souřadnicové soustavy a bude ...
| Nahlásit
Když ti to nevychází, tak jaký má být výsledek?
| Nahlásit
Zakreslit body do grafu.
Načrtnout elipsu procházející těmi body.

Z představy grafu v hlavě mi vychází střed [1;-2], hlavní poloosa 4 a vedlejší 2.
| Nahlásit
Rovnice přímky, která prochází hlavními vrcholy elipsy je y=-2. Ohniska leží na průsečíku této přímky a kružnice se středem ve vedlejším vrcholu a o poloměru 4. Vyjdou tak 2 body - ohniska z řešení kvadratické rovnice.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek