| Nahlásit

Jak vypočítat tyto úlohy?

1) Trenér vybírá z 5 děvčat a 4 chlapců šestičlennou skupinu, v níž budou 3 dívky a
3 chlapci. Kolika způsoby lze 6člennou skupinu za těchto podmínek sestavit?
2) 3{a-a(a-1)}na druhou .. (to ve složené závorce na druhou :))
3)Petr udělal celou práci sám za 6h. Martin udělal tutéž práci za 8h. Nejprve pracoval Petr a potom ho vystrídal Martin. Práci tak měli hotovou za 6,5h. Jak dlouho pracoval Petr, než ho vystřídal Martin?
4) Vypočítej, kolik procent je šest miliontin metru z 15 desetitisícín metru.
5) Kulicka má polomer 1 cm. Z osmi takových kulicek byla vytvorena jedna
koule. Jaký je poloměr koule?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Ahoj,

1) A v čem si se zasek? Pro výpočet použiješ kombinatoriku konkrétně kombinace.

Máš 9 lidí - 5 děvčat a 4 chlapce. Potřebuješ 3 dívky a 3 chlapce.

Řekneš si, zda záleží na pořadí. Nezáleží, tudíž se jedná o kombinace.

Vybereš z 5 děvčat vybereš 3 a ze 4 chlapců taky 3.

Tedy:
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek