| Nahlásit

Slovní úloha

Prosím o pomoc s řešením této slovní úlohy : Kartonový obal bez víka má tvar pravidelného šestibokého hranolu jehož výška je 15cm a podstavná hrana má delku 12cm. Kolik m2 kartonu se spotřebuje na výrobu 500 obalů, připočítává-li se na záhyby 10% obsahu ?
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Vypočítej obsah hranolu, tj. obsah jedné podstavy ve tvaru pravidelného šestiúhelníku (je tvořen šesti rovnostrannými trojúhelníky) a šesti obdélníků o stranách 12 a 15 cm. Obsah hranolu označ jako 100 %, vypočítej 110 % a výsledek vynásob 500 ... pokud jsou ty záhyby myšleny na každém z obalů. Pokud je to myšleno tak, že 10 % je počítáno z obsahů všech pětiset krabic, pak nejdřív vynásob obsah jednoho hranolu pětisty, výsledek označ jako 100 % a vypočítej 110 %.
| Nahlásit
Ahoj, dokázali by jste mi poradit s touto úlohou???

Dejme tomu, že Troll má ve své slovní zásobe práve tri ruzná
trojslabicná slova a práve pet ruzných dvojslabicných slov. Kolik ruzných vet muže
Troll z techto slov vytvorit tak, aby každá veta obsahovala práve 5 slabik, tedy
dve ruzná slova? (Jedno slovo muže být použito ve více vetách.)
| Nahlásit
l
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek