| Nahlásit

Soustava rovnic

Ahoj, potřebovala bych prosím poradit, jak vypočítat a,b,c,d ze soustav rovnic:

a + b = 10
a * b = 4/5
a*a + b*b = -c
a*a * b*b = d

Moc děkuji za pomoc.
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
Myslím, že základem řešení jsou první dvě rovnice:
Z druhé rovnice vypočteme b: b=4/(5*a) a dosadíme do první rovnice za b:
a+4/(5*a)=10 => a^2 + 0,8 - 10*a = 0 => a1=0,08; a2=9,92
b1=9,92; b2=0,08
Tím jsou dány i c a d. Pokud jsou rovnice řešením nějaké fyzikální úlohy, je možné, že některý kořen nemá fyzikální smysl.
| Nahlásit
O žádnou fyzikální úlohu nejde, moc děkuji za postup.
| Nahlásit
pls mohl by mi to někdo vypočítat pls 3x2y lomeno pod tím 2 rovná se 6 a pokračováni y plus 8 lomeno x rovná se 2
| Nahlásit
první rovnici vynásob 2, druhou iksem, aby ses zbavila zlomku, z druhé rovnice osamostatni y a dosaď to do první rovnice...
| Nahlásit
3*x*2*y/2 = 6 => 6*x*y = 12 => x*y = 2 => y = 2/x
(y+8)/x=2 => y+8 = 2*x => 2x - y = 8 => y = 2x - 8
y=y => 2/x = 2x-8 => 2x^2 - 8x - 2 = 0 ; x1=-0,23607 ; x2 = 4,23607
y=2/x => y1 = -8,47206 ; y2 = 0,47214
Kontrolu správnosti provedeš, když do obou rovnic dosadíš dvojici x1;y1 nebo x2;y2.
| Nahlásit
Mezku, já si spíš myslím, že mezi těmi 3x a 2y vypadlo tazatelce nějaké znaménko, proto jsem to ani nepočítala. :)
| Nahlásit
A co na to míša15 ?

Pokud se ti to nezdá, tak se pokus napodobit ty,
kteří tady zapisují řešení.
Použij závorky ( ) ; lomítko / ; (^ to značí na druhou)
Můžeš i vybrat text a něco okopírovat a potom
Ctrl+V (to znamená vložit).
Vidíš, že se ti ostatní snaží pomoct, ale vyznat se v zadání je problém.
Může se to pak vylepšovat.

Nebo napiš, že je to třeba : Dobrý !!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek