| Nahlásit

Aplikační úlohy kombi

ina A – pořadové číslo zapsání do Stagu 4n + 1 = 1, 5, 9,……
Příklad 1
Určete pravdivost složeného výroku:
1. Ø(A Þ B) Û (A Ù Ø B)
Znegujte výroky
1. Nikdo nic neumí.
Příklad 2
Během jednoho roku vystoupila dvakrát v jednom městě známá rocková skupina . Z 450 studentů gymnázia se koncertu této skupiny aspoň jednou zúčastnilo 290 studentů, právě jednou 200 studentů. Počet studentů, kteří byli pouze na prvním koncertu, je třikrát větší než počet studentů, kteří byli pouze na druhém. Kolik studentů bylo: a) na 1. koncertu, b) na druhém koncertu.
Příklad 3
Pěstitelský klub má 28 členů. Právě 10 členů klubu pěstuje skalničky a z nich přesně polovina pěstuje (kromě skalniček) také lilie. Právě 8 členů klubu nepěstuje ani lilie, ani skalničky. Kolik členů klubu pěstuje lilie?
Příklad 4
Jaký den v týdnu připadne na 25. 3. 2016. Proč?
Příklad 5
Dostal jsem za úkol natřít plot. 2/3 plotu natřel tatínek, 0,3 plotu jsem natřel já, zbývá natřít 1,5 m plotu.
a) Jak je plot dlouhý? b) Jakou část plotu zbývá natřít?
Příklad 6
Urči rozměry obdélníku, který má obvod 24 cm a délku úhlopříčky cm. 9
Příklad 7
Operace . (krát) je definována takto :
x-y
x.y= --------
x+y
Která z následujících možností dává jiný výsledek než ostatní?
a) 1 . (-2) c) 2 . (0.8) e) (-4) . (2)
b) (-2) . (5.0) d) 2 . (-1)
Příklad 8

Na obrázku je řada robotů.Který z nabízených robotů a) až e) by v řadě měl logicky následovat ?

II .I II I. II .I II I. II
---- -- -- ---- -- -- ---- -- -- ?
. .. ... . .. ... . .. ...
- - V V ° ° - - V


a) .I b) I. c) .. d) .I e) II
---- ---- -- ---- --
.. . . . ...
v ° - v v
Témata: matematika
Diskuze
| Nahlásit
5a) klasická rovnice o jedné neznámé: 2x/3+0,3x+1,5=x; x=45 m
5b) již je uvedeno v zadání: 1,5 m
| Nahlásit
6) obvod obdélníku: 2a+2b=24 => a+b=12
Jedna strana má délku "a"; druhá strana má délku b=12-a
Z Pythagorovy věty platí:
a^2+(12-a)^2=9^2
a^2+144-24a+a^2-81=0
2a^2-24a+63=0
Vyřešíš kvadratickou rovnici a dostaneš délku strany "a", délku strany "b" vypočítáš dosazením do výše uvedené rovnice.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek