Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Matematika prosím pomoc

Jakou hmotnost bude mít součástka - komolý kužel, v = 64 mm. Dolní průměry jsou 6,4 a 4 mm a horní průměry 4,4 a 2,4 mm. Hustota je 8000 kg/m3. Moc díky všem!
Témata: matematika

2 reakce

| Nahlásit
Předpokládám, že student studuje (učí se), nechce jen opsat výsledek, ale porozumět. V rychlosti jsem pomocí Google vyhledal vodítko (nápovědu):

Podle vzorce vypočítáme objem komolého kužele.
- předpokládám, že postup máte v učebnici, nebo sešitě
- nebo můžeme vyhledat, např.:
http://www.gymklob.info/sites/default/files/story/2012/280/komolatelesa.pdf

Když budeme znát objem tělesa, tak vypočítáme hmotnost.
- k tomu potřebujeme znát "hustotu materiálu" (a tu známe: 8000 kg/m3)
- jak to aplikovat? Stejně jako by to byla např. "krychle": m [kg] = ρ [kg/m3] × V [m3]
http://www.wikina.cz/a/Krychle

Není zač ;)
| Nahlásit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komol%C3%BD_ku%C5%BEel

r1 = 6,4mm
r2 = 4,4
r3 = 4
r4 = 2,4

Odečteš od vnějšího plného komolého kuželu ten vnitřní dutý.

V = (1/3).pi.v.[r1^2 + r1.r2 + r2^2 - (r3^2 + r3.r4 + r4^2)]
V = (1/3).3.14.64.[6,4^2 + 6,4.4,4 + 4,4^2 - (4^2 + 4.2,4 + 2,4^2)]
V = 3828 mm3 = 3,828.10^-6 m3

m - ro.V = 8000.3,828.10^-6 = 30,624.10^-3 kg = 30,6 gramů
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek