Ontola > Matematika > diskuze
| Nahlásit

Souřadnice, příklad

Nevim si rady s temito ulohami
2. Jsou dány body 𝑨[−𝟑; 𝟏] a 𝑩[𝟏; −𝟐].
2.1. Najděte souřadnice bodu 𝑿, který leží na polopřímce 𝑨𝑩, tak, aby platilo: |𝑨𝑿| = 𝟑 ∙ |𝑨𝑩|.
2.2. Najděte souřadnice bodu 𝑪 tak, aby s body 𝑨, 𝑩 tvořil trojúhelník 𝑨𝑩𝑪, jehož těžištěm je
počátek soustavy souřadnic, tj. 𝑻[𝟎; 𝟎].
3. Je dán čtverec 𝑨𝑩𝑪𝑫, jehož vrchol 𝑩 leží na souřadnicové ose 𝒙. Bod 𝑨[−𝟏; 𝟒] a bod 𝑫[𝟑; 𝟔].
3.1. Vypočtěte souřadnice bodu 𝑩.
3.2. Určete obecný tvar rovnice osy úsečky 𝑨𝑫. Uveďte celý postup řešení.
Témata: matematika

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek