| Nahlásit

Rozbor báseň Země mluví od Viktora Dyka

Báseň ZEMĚ MLUVÍ od Viktora Dyka patří do druhu poezie...,co báseň vyjadřuje=obsah,má/nemá refrén,druhy rýmu.A to samé u básně SPLAV od Fráni Šrámka.Předem děkujůůů...
ZEMĚ MLUVÍ

Tvrdá matka byla jsem tobě.
Těžce chléb jísti dala.
Nehýčkala jsem robě,
muže jsem zraňovala.
Když prohlédly poprvé tvé oči vyjevené,
smutný se obzor před tebou šířil.
Mluvila jsem o ráně zasazené,
které čas neusmířil.

Na nás oba padal těžký stín,
matka tvrdá byla jsem, ty tvrdý syn.
Nepozdvihl jsi pro mne rámě.
S láskou jsi nepomyslil na mě.
Když vítr zahučel, zapraštěl mráz,
neslyšel jsi můj hlas.
A já přec mluvila, vidouc tvou psotu,
bídu, jež věčně tě štve.
A z úst mých zamlklých zaznělo tu:
Vezmi si své.

Těžké břímě nosím.
Přichází radost, nebo děs?
Slyšíš mne dnes?
Matka, syna prosím.
Haj si mne. Braň si mne. Neoslyš matky.
Haj si mne. Braň si mne. Ať shoří statky,
pole ať udupou, zničí.
Zítra zas símě vzklíčí.
Chystala jsem ti úděl, děcko.
Úděl jsem tobě chystala.
Chraň si mne. Haj si mne. V moci tvé všecko:
aby ztroskotala loď, anebo přistala.

Neoslyš slova varující:
Neprodej úděl za čočovici.
Třeba mne opustíš,
nezahynu.
Ale víš,
kolik sem přijde stínů?
Kolikrát pěst bude potomek zatínat
a syn tvůj kolikrát bude tě proklínat?

Nezahynu, věčna jsem,
ale žít budu s trapným úžasem:
kterak jsi zapomněl dědičný na díl?
Kterak jsi váhal a kterak jsi zradil?
Jak možno kletý čin provésti vědomky?
Sebe jsi zradit moh. Ale své potomky?
Dokavád dýchal jsi, proč ses vzdal?
Čeho ses bál?
Co je to smrt?
Smrt znamená jít ke mně.
Tvá matka země
otvírá náruč: možno bys jí zhrd?
Pojď, poznáš, jak je náruč země měkká
pro toho, který splnil, co čeká.
Prosím tě, matka tvá: Braň si mne, synu!
Jdi, třeba k smrti těžko jdeš.
Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš!


SPLAV

Trápím se, trápím, myslím si,
kde bych tě nejraděj potkal.

Ulice střídám, parky a nábřeží,
bojím se krásných lží.
Bojím se lesa. V poledním lese
kdo miluje, srdce své neunese.
Na můj práh kdyby jsi vstoupila,
snad bys mne tím zabila.
Chtěl bych tě potkati v lukách.

V lukách je vlání
na všechny strany, pokorné odevzdávání.
V lukách je nejprostší života stůl,
rozlomíš chleba, podáš ženě půl,
chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí,
až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,
a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín,
muž má touhu rozsévače,
žena má úrodný klín...

Chtěl bych tě potkati v lukách. šel bych ti vstříc.
A až bys mi odešla, ach, zvečera již,
bys na mne nemyslila víc,
jen na prosebný a děkovný můj hlas,
jako bych jen splavem byl,
který v lukách krásně zpívat slyšelas...
Témata: literatura
Diskuze
| Nahlásit
Obě básně patří do lyriky. Dykova patří do lyriky společenské, Šrámek je známé kníže lyriky milostné.
Dyk formuluje vztah matky - vlasti k synovi - občanovi a deklaruje nepřetrhnutelnou vazbu mez vlatní a občanem.
Šrámek vyjadřuje touhu muže po milované dívce.
Refrénem nedisponuje žádná z básní, nejedná se o "píseň".
Dyk používá střídání trocheje a daktylu a většinou pracuje s rýmem v první sloce ABAB .... a v dalších slokách AA BB CC .... a sloku dominuje střídavým rýmem DE DE. Poslední, mobilizující sloka zkracuje verše a střídavé rýmy pokládá tak, aby bylo ještě více zdůrazněno burcující vyvrcholení básně.
Šrámek také střídá trochej s daktylem a začíná tak, aby navodil naléhavý rytmus rýmem AA BB CC D. Když báseň spěje kzáveru dosahuje Šrámek dojmu naléhavosti tak, že nedodržuje rýmovou vazbu a klade větší důraz na rytmus (trochej končící daktylem).
| Nahlásit
Ještě bych Ti chtěl poděkovat za přetisknutí obou básní, moc rád jsem si je připomněl ... :-))))
| Nahlásit
Jééé...moooooc děkujíí Gandalfe si skvěleeej děkujííí mooooc...:)
| Nahlásit
I já děkuji. Je fajn, že jsou takoví nadšenci. Já se poučila.
| Nahlásit
Na báseň země mluví odkazovala slova prezidenta Václava Havla v Novoroční projevu dne 1.1.2011 a to v souvislosti s hromadným odchodem lékařů do ciziny! http://www.ct24.cz/domaci/111370-klaus-v-novorocnim-projevu-podporil-vladu-reformy-jsou-nutne/
| Nahlásit
jsem úplně pitomý :) chtěl jsem říct:
Na báseň ZEMĚ MLUVÍ odkazovala slova prezidenta Václava Klause v Novoroční projevu dne 1.1.2011 a to v souvislosti s hromadným odchodem lékařů do ciziny! http://www.ct24.cz/domaci/111370-klaus-v-novorocnim-projevu-podporil-vladu-reformy-jsou-nutne/
| Nahlásit
Podle mne měl na mysli toto:

Opustíš-li mne, nezahynu.
Opustíš-li mne, zahyneš !
| Nahlásit
JJ, Klaus to opět trefil! Mluvil mi z duše... Zvolil ji dle mne velice vhodně.
| Nahlásit
Díky!!!!!!!!!!!
| Nahlásit
Nejkrásnější báseň z dob mých středoškolských studií. Děkuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek