Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Morální zralost člověka

Ahoj,
jak byste začali referát na toto téma? Na internetu nic není.. Mám jen jednu publikaci a tam není "morální zralost" charakterizována, pouze jsou tam uvedeny stupnice zrání..
Děkuji moc
Témata: psychologie

5 reakcí

| Nahlásit
Morálka je součástí hodnotového systému té které společnosti.
Co v současnosti "platí jako zákon" v naší "západní" - středoevropské kultuře,
neplatí např. v islámských zemích nabo u domorodých kmenů v Amazonii či v Austrálii
a neplatilo ani v minulosti evropské - feudální společnost, otrokářská, prvobytně pospolná...
ani v jiných kulturních místo/časech - všech starověkých říších různých kontinentů.

Zákony - platné normy = pravidla chování, co se smí/ještě může/nesmí se spolu s pohledem na člověka a společnost měnily.
Každá společnost měla/má (?) různé vrstvy, kterým se mnohdy měří "různým metrem".

Dítě se učí daná společenská pravidla vnímat, respektovat a samo se podle nich chovat.
Nejprve "pod dozorem" a s připomínáním, postupně stále s lehčí kontrolou.
Když se dokáže podle platných pravidel (norem, zákonů, morálky...) chovat i o samotě, když ho nikdo nevidí, znamená tgo, že už ona pravidla/morálku přijalo za své, tzv. si je zvnitřnil. Tehdy by asi mohl být označen za "člověka morálně zralého".

Já bych doplnila, že "morálka" může i zdravě vycházet z vnitřní mravní intuice, spojené se svědomím a soucítěním, které je třeba pěstovat, neznamená to jen slepé lpění na nějakém nařízení.

Společnost má na obranu "své morálky" zákonné prostředky i sankce, jimiž "deviantním jedincům" její dodržování připomíná...
Od určitého věku se očekává, že mladí lidé už jsou jaksi "plošně" vyzrálí a za své jednání jsou právně zodpovědní.

(nevím, zda Ti tyto úvahy k něčemu budou... :)
| Nahlásit
Třeba je člověk morálně vyzrálý, pokud přijme do sebe základní morální hodnoty, například Kantův kategorický imperativ... Člověk ale nemusí jenom zrát, známe jistě mnoho případů, kdy lidé ztratili své morální zakotvení. A nebo třeba celá naše západní společnost - jen těžko bychom mohli hovořit o tom, že nějak morálně zraje. Principy nové morálky jsou obvykle jen povrchní symboly (kult homosexuality, feminismus, prosazování se...), které ztěží mohou uvnitř člověka nahradit zabudované sociální instinkty (úcta k práci, skromnosti, pomoc slabším, kult lásky atd.).
| Nahlásit
.... a úctu ke starším...... je to svět, co?
| Nahlásit
Pro Anonym387983 Jakých dějiných souvislostech a vztahu k morálce vidíš větu: "Miluj svého bližního, jako sebe samého". Já to vidím jako dějiný předěl od zásady: "Oko za oko, zub za zub".
| Nahlásit
no nevim co ktomuto komenteri co dodat asi je to pravda :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek