| Nahlásit

přechodníky - ležmo .. nebo .. leže

Ležmo, v kožené pohovce jsem sledoval nový film. --- Leže v kožené pohovce jsem sledoval nový film. ... který z přechodníků je správně,,, a má se za přechodníkem
na začátku věty psát čárka?
Diskuze
| Nahlásit
Zkus si to dovodit z následujícího článku.

V stoje, v sedě:
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3515

1) adjektivum - přídavné jméno slovesné činné = ležící
2) přechodník přítomný = leže http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=le%C5%BEe&Hledej=Hledej
3) substantivum - podstatné jméno = leh http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=leh&Hledej=Hledej

5)adverbium - příslovce = ležmo
6) prvek, zájmeno an = an leží
7) sloveso s příklonným podmiňovacím -li = leží-li

...přechodníky ustrnulé v platnosti příslovečné. „Záchvat (bezvědomí) nedostavuje se leže, nýbrž pravidlem stoje nebo sedě“.

Příruční slovník při hesle leže odkazuje také na vleže.
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vle%C5%BEe&Hledej=Hledej

Příslovce vzniklá z přechodníku (ležmo, stojmo a p.).

Čárkou bývá oddělena bohatěji rozvinutá přechodníková konstrukce (viz Psaní čárky ve větě jednoduché). http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=590&dotaz=p%C5%99echodn%C3%ADky
| Nahlásit
Podívejte se do odkazu

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=le%C5%BEet&Hledej=Hledej

čárka - záleží na kontextu, na tom, zda je přechodník rozvitý a vznikne tzv. přechodníková konstrukce, oak se čárka dělá.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek