| Nahlásit

Zámek Lednice - je ta nebo ty Lednice

Diskuze
| Nahlásit
Ten zámek Lednice, ta obec Lednice - skloňuje se to stejně jako lednice na chlazení potravin.
| Nahlásit
Doplňuji anonyma Kekydeje.

Jak uvedl, lednice na chlazení potravin je rodu ž., vzor růže (podskupina ulice) ale má jednotné i množné číslo. Zatímco město i zámek Lednice mají jen číslo jednotné - ta Lednice. Byl jsem v Lednici.

Pro ověření http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Lednice&Hledej=Hledej#bref2
| Nahlásit
Ačkoli tyhle názvy na -ice, co se týče formy, začasté podléhají místním zvykům, je v tom kupodivu vysoký podíl pravidelnosti založené na původu toho jména. Stará dobrá bývalá poradna ÚJČ, k tomu pravila

Cituji:

"Místní jména končící na -ice jsou nejčastějším typem našich místních jmen. Většina je jich odvozena od jmen obyvatelských, např. Lobkovice, Heřmanice, Janovice apod., menší počet je odvozen od pojmenování vlastností místa, např. Kamenice, Jilemnice, Skalice aj. Ta první jsou pomnožná, ta druhá naopak bývají čísla jednotného, ale toto rozdělení neplatí absolutně a v konkrétních případech můžeme váhat. Máme např. Dubici, Doubici, Dubnici, Doubravici, ale pomnožné Dubovice, a nadto některá místní jména mohou mít obojí tvary, např. do Kytlic i do Kytlice, do Prčic i do Prčice, do Hostivic i do Hostivice. V místním úzu je např. u téhož jména v Doubravicích, ale na Doubravici atd.

Pomnožná se skloňují jako podstatné jméno „ulice“ v množném čísle, jen ve 3. pádě mívají vedle koncovky -ím také koncovku -ům. K pomnožným patří například Albrechtice, Budějovice, Černošice, Dobřichovice, Hořovice, Kralice, Líbeznice, Litoměřice, Luhačovice, Pardubice, Radnice, Řevnice, Strakonice, Teplice aj. Jednotné číslo mají např. Blatnice, Březnice, Bystřice, Cerekvice, Jilemnice, Lipnice, Rokytnice aj. Ta se skloňují podle vzoru „růže“.

Doporučujeme knihu A. Polívkové Naše místní jména (Praha, Academia 1985), která obsahuje seznam 3267 názvů českých a moravských obcí spolu se základními mluvnickými údaji o rodě, čísle a pádových tvarech."
(Upr. 19.08.2014 11:57) | Nahlásit
Ad Anonym Xewerob

Zřejmě jste si neotevřel odkaz, který jsem uvedla. JDe o stránku ˇUJC AV, který je vrcholným orgánem pro potvrzení správnosti jazykových jevů.

To, co jste citoval, jsou obecná pravidla. Je opravdu někdy sporné, zda je to ta nebo ty. Příklad moravská "ta Holice, česká ty Holice".

Dotaz zněl na Lednici, takže platí to, co je v odkazu - ta Lednice.
| Nahlásit
Ale ano, možná jsme si jen trochu nerozuměli - vůbec jsem nechtěl zpochybnit odpověď z 18.08. 11:15, jen jsem přidal ten citát pro případné zájemce o širší souvislosti - mě samotného kdysi docela překvapilo, když jsem to poprvé četl, že tam je dost dobře funkční pravidlo podle původu toho jména; do té doby jsem v tom sám žádnou pravidelnost nerozpoznal.

Mimochodem, ta Poradna, kterou cituji, je úplně stejně autoritativní jako Vámi odkazovaná Příručka (kterou hojně používám), neb obě pocházejí z pera téhož ÚJČ AV. Jen tu poradnu už smazali z oficiálních stránek naznavše, že sprostý lid český není hoden něco takového dostávat zadarmo. Poněkud paradoxní, když z daní téhož lidu žijí - divná doba...
| Nahlásit
Dobře. Teď jsou písemné dotazy za poplatek. Dá se volat telefonicky, o prázdninách jen jednou týdně. Někdy je ale obtížné se dovolat.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek