Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

když se řekne je jidáš

15 reakcí

| Nahlásit
Je to zrádce, zbabělec, apod.
| Nahlásit
Podle jidáše z bible
| Nahlásit
Znamená, že je to zrádce. Vychází z bible. Jidáš, Ježíšův učedník Jidáš, zradil za 30 stříbrných.
| Nahlásit
...a pak se oběsil.
| Nahlásit
Když se řekne: Jídáš? odpovím ano. Nechci umřít hlady.
Když se řekne: Jí dáš? Co? Já ano, jen jestli to platí obráceně.
A Jidáš? To je jméno a píše s velkým. I když 33 stříbrných, za které prodal Ježíše, byla cena za otroka.
| Nahlásit
Anonym Juzemav: 33 stříbrných střech, ale Jidáš zradil za 30 stříbrných, jak píše 501026.
| Nahlásit
Ovšem je to jen pověst, protože údajně existuje i evangelium podle Jidáše, které do Bible zařazeno nebylo a pokud by se Jidáš oběsil, nemohl by sepsat svoje vzpomínky na Ježíšův život a skutky. Takže Jidáš je asi tak historická postava jako Praotec Čech. Dále byl Jidáš Ježíšovým nejmilejším učedníkem (měl právo ho líbat na tvář), mohla být mezi apoštoly rivalita a mohl být dehonestován neprávem. Tolik pověsti biblické.
| Nahlásit
Juzemav: Jidáš sice je jméno, ale jeho čin je natolik známý, že Jidášovo jméno zobecnělo a lze je ve významu "zrádce" psát jak s velkým, tak s malým písmenem (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=Jid%C3%A1%C5%A1&ref=jid%C3%A1%C5%A1#bref6, bod 3c)
| Nahlásit
Je to zrádce
| Nahlásit
Těm textům, které nebyly dávnými církevními otci uznány pravými se říká apokryfy. Sem bychom mohli řadit i Jidášovo evangelium. Pravděpodobně ale evangelium nenapsal sám Jidáš, jeho vznik se datuje do 2. století, a i kdyby se neoběsil, tak vysokého věku by se těžko dožil.
Skutečný důvod nezařazení Jidášova evangelia mezi svaté texty pravděpodobně tkví v tom, že filosoficky vychází z židovské parafráze antického gnosticismu a Jidáš je zde jakoby jediný mezi méně bystrými apoštoly, kdo pochopil Kristovo učení. Je to jen několik málo stránek, není ani zachovaný kompletní text, jsou v něm bílá místa (slova i celé řádky). O líbání a nejmilejším apoštolu jsem tam ale nic neobjevil. Zato jsem tam četl třeba tento text:
Jidáš řekl: Mistře, protože jsi poslouchal ostatní, vyslyš teď také mě, neboť já měl také velké vidění.
Když to Ježíš uslyšel, zasmál se řekl: Ty třináctý duchu, proč to stále znovu zkoušíš?Mluv ale, já to s tebou vydržím.
Celé to končí slovy:
Přistoupili k Jidášovi a řekli: Co tu děláš? Ty jsi Ježíšův žák.
Jidáš jim ale odpověděl to, co si přáli. Dostal trochu peněz, a potom jim ho vydal.
| Nahlásit
ahoj
| Nahlásit
ahoj
| Nahlásit
ahoj
| Nahlásit
ahoj
| Nahlásit
ahoj
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek