Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Co je správně, usnášení schopný nebo usnášeníschopný

2 reakce

| Nahlásit
usnášení schopný je špatně,správně to je usnášeníschopný nebo schopný usnášení
| Nahlásit
1.2 Přídavná jména vzniklá spřahováním (níže uvedený – nížeuvedený)

Spřahováním vznikají i nová přídavná jména. Původně dvojslovná spojení tak při změně slovosledu „srůstají“ (bez dalších spojovacích prostředků, např. bez spojovacího -o-). Taková přídavná jména se tvoří spojením přídavného jména:

a) s podstatným jménem (duchaplný, ziskuchtivý, práceschopný)
b) s příslovcem (dlouhohrající, všudypřítomný)
c) se zájmenem (vševidoucí, všehoschopný)
d) s podstatným jménem slovesným (politováníhodný)
Zvláště v administrativním stylu jsou hojně užívána spřažená přídavná jména vzniklá spojením příslovce a podstatného jména slovesného. Uvedená přídavná jména lze rozdělit na dvě skupiny: První skupinu tvoří ta, která můžeme psát jako jedno slovo či jako slova dvě při zachování stejného slovosledu: níže podepsaný – nížepodepsaný, svrchu jmenovaný – svrchujmenovaný, níže uvedený – nížeuvedený, tak zvaný – takzvaný.

Druhou skupinu spřažených přídavných jmen je rovněž možné psát i zvlášť, ale pouze v obráceném (inverzním) slovosledu: usnášeníschopný – schopný usnášení, práceschopný – schopný práce, provozuschopný – schopný provozu, konkurenceschopný – schopný konkurence, pravděpodobný – podobný pravdě; ziskuchtivý – chtivý zisku, politováníhodný – hodný politování apod.

prirucka.ujc.cas.cz/?id=130
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek