| Nahlásit

Konstrukce kolmice k přímce procházející bodem

Když je zadána přímka a bod ležící mimo ni, jak se správně provede konstrukce kolmice k dané přímce procházející zadaným bodem? Je to možné udělat jen pravítkem s ryskou, je to považování za správné řešení nebo se to musí nějak pomocí kružítka?
Diskuze
| Nahlásit
Jde to i pomocí kružítka. Těžko bych to popisoval a vytvářel obrázky, ale zkusil jsem hledat na internetu:
=> zdroj: http://slideplayer.cz/slide/2421841/

Řešení s ryskou je na 13. straně a postup s kružítkem od 14. strany. Pokud se hned nezorientujete, tak si to přehrajte celé (20 stran), je to pěkně zpracované.

Kolmice je popsaná i na Wikipedii s obrazkem konstrukce:
=> zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolmice
(Upr. 09.10.2017 17:07) | Nahlásit
Většinou se to řeší přiložením pravítka s ryskou na přímku a hledá se kdy pravítko (kolmice) prochází daným bodem.

Jde to řešit i pomocí Thaletovy kružnice: udělá se libovolný pomocný bod Y na přímce p, ten se spojí s původním bodem X a nad vzniklou přeponou XY se sestrojí Thaletova kružnice. Tam kde Thaletova kružnice protne přímku p, tam je pata kolmice a ta se jen spojí s původním bodem X.
| Nahlásit
Díky za ten postup konstrukce pomocí kružítka. A zdá se, že i ta "kontrukce" pomocí pravítak s ryskou je považována za správnou. Zajímalo mě to kvlůli příkladu v přijímačkách na osmileté gymnázium. (Wecipub)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek