5. třída ZŠ

Diskuze o matematice, českém jazyku, jiných předmětech a tématech v páté třídě základní školy.

Diskuze
Vložit: Obrázek
-Vzory předseda a soudce (228)
-Jak řešit tuto úlohu bez použití rovnic (5. třída)? (1)
-Jak poznám, podle kterého vzoru se skloňuje přídavné jméno? (6)
-Konstrukce kolmice k přímce procházející bodem (3)
-Dělení dvojciferným číslem (3)
-Úloha pro 5. třídu z matematiky (2)
-Přízvučné slabiky (0)
-Příprava páťáků na gymnázium - co je normální? (22)
-Strach z přijímacích testů na gymnázium (33)
-Příklad z učebnice 5.třídy ZŠ (2)