| Nahlásit

Náboženství ve středověku

Jaký význam mělo ve středověku a raném novověku pro člověka náboženství?
Které náboženství v Evropě převládalo?
S kterým jiným náboženstvím bylo možné se v Evropě setkat a v kterých oblastech?
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
• Jaký význam mělo ve středověku a raném novověku pro člověka náboženství?

Bylo neoddělitelnou součástí života, ateismus prakticky neexistoval.

• Které náboženství v Evropě převládalo?

křesťanství (katolické), následovalo křesťanství protestantské a pravoslavné


• S kterým jiným náboženstvím bylo možné se v Evropě setkat a v kterých oblastech?

židovství - po celé Evropě

mohamedánství (islám) - na jihu a hlavně na Balkáně

pravoslaví - v Řecku
| Nahlásit
Dovolil bych si doplnit, že až do rekonquisty byl převládající náboženství islám na Pyrenejském poloostrově.
| Nahlásit
Myslím, že psát, že náboženství bylo neoddělitelnou součástí života dostatečně nevystihuje podstatu. Mnoho lidí, nejspíš většina, brali náboženství jako nadsmysl života, pozemský život byl jen jakýmsi sítem, kde se oddělí ti dobří od špatných. Pro tento svět jim víra zároveň dávala pevný hodnotový systém a řád. Stabilitu a oporu i v nejtěžších dobách. Asi si to dnes ani neumíme představit.
| Nahlásit
Jenom malinké upřesnění - původní církev se rozpadla na východní a západní (pravoslavnou a katolickou) během schismatu kolem roku 1000. Následný rozpad západní církve na katolickou a protestantskou se uskutečnil během reformace až o 500 let později. Nicméně, všechny tyto církve nazýváme společným označením křesťanské.

Východní církev pochopitelně ovládla značná území, nejen Řecko, ostatně i Konstantin a Metoděj nám přinesli toto pojetí víry.

Před odpovídáním si je třeba ujasnit, odkud a kam sahá Evropa. Potom si říct, jestli nás zajímá počet věřících, velikost území nebo třeba politický dosah kandidátů na "převládající" náboženství. Mimochodem, máme i různé přechodové a nevyhraněné církve, jako třeba uniaty - připočteme je k pravoslavným, nebo katolíkům? A hlavně, ke kterému roku budeme dělat bilanci? Středověk + raný novověk, to je hodně dlouhá doba během které se několikrát zamíchaly karty.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek