| Nahlásit

Jaký je rozdíl mezi nevolnictvím, poddanstvím a robotou?

Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
http://www.rozhlas.cz/praha/uslysime/_zprava/449284
Tady je to perfektně vysvětleno.
Robota: obyvatelstvo se dělilo na tri skupiny: král, svobodní a poddaní.
Poddaný bydlel na panství a byl v jistém smyslu jeho obcanem. Veškerou moc nad ním a administrativní úkony provádela vrchnost. Král je nepovažoval za své poddané a necítil povinnost se jimi jakkoliv zabývat.
půdu obdělávala vrchnost ve vlastní režii, tj. prostřednictvím robotní práce a námezdních pracovníků. Držitel poddanského gruntu měl povinnost robotovat jistý počet dní, robota vězela na gruntu, ne na osobě.
Čím byl bohatší sedlák, tím víc měl roboty, nejbohatší pak tři dny v týdnu.
Nevolnictví:
Stupeň poddanství, kdy závislá osoba nemůže o své újmě změnit ani bydliště, ani povolání, ani jiné stránky svého života a života svých dětí. Ke všemu (i k sňatku) potřeboval nevolník povolení vrchnosti.
Nevolník byl dědičným pronajimatelem půdy a byl tak právně vázán k jejímu majiteli (pán). Vztah zahrnoval také fyzickou závislost rolníka a jeho povinnost respektovat pánovu vůli. Dědičný pronájem půdy byl základním odlišením nevolníka od otroka, který byl prodáván a nakupován bez jakéhokoliv vztahu k půdě.
| Nahlásit
Děkuji moc.
| Nahlásit
dekuju
| Nahlásit
je to dobře vysvětleno ale já sem věděla že nevolnictví znamená

že se nemohli stěhovat víst si svuj živit podle svého a vdávat ženit
| Nahlásit
Děkuji moc dost mi to pomohlo zítra toti ž píšu písemku.
| Nahlásit
Dikes, perfektos mačos!!!! :D Když tohle napíšu profesorovi na písemku tak bude valit bulvy!!!:D :D :D
| Nahlásit
Dík :D
| Nahlásit
Děkuju mockrát
| Nahlásit
Výborně napsané, jen jediná chybička - nevolník byl dědičným nájemcem půdy (ne pronajímatelem). Pronajímatelem byl vlastník půdy-tedy pán. Ale jinak super.
| Nahlásit
Dík zejtra píšu z písemný takze mi to pomohlo
| Nahlásit
dekuji také mi to moc pomohlo protože zítra pisu pisemku
| Nahlásit
nechápem
| Nahlásit
Nejde to jednoduše popsat, vazby mezi státem-vrchností-rolníky se vyvíjely a měnily v průběhu staletí. Například po náboženských válkách a hlavně třicetileté válce ubylo tolik obyvatelstva a hospodářství bylo natolik rozvrácené, že se podmínky pro zbývající hodně utužily.

Dalo by se ale říct, že o sto let později, s módou osvícenectví mezi panovníky, dochází k nejvýznamnějším posunům. U nás tedy za Marie Terezie a Josefa II. Osvícený panovník už chce, aby moc trůnu procházela skrze šlechtu až k poddaným. Šlechta už tedy nemůže provádět správu panství podle sebe, ale jako prodloužená ruka panovníka. S tím souvisí i povinná školní docházka, pozemkové registry, branná povinnost a další.

U nás například "revolucionář" Josef II vydal patent o "zrušení" nevolnictví 1781. Zrušení jsem dal do uvozovek, protože z dnešního pohledu se jednalo spíš o významné změkčení (například robota funguje dál). Jelikož pro tyto reformy neměla šlechta velké pochopení, tak tam, kde měla velkou moc, se nevolnictví ještě několik desetiletí udrželo. Příkladem budiž Ruské impérium, kde by osvícená Kateřina Veliká, pokud by seděla pevně na trůně, určitě k reformě také přistoupila. Neseděla moc pevně, a tak došlo ke zrušení až o 80 let později než v Rakousku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek