Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Jak napsat co nejlépe odvolání na VŠ?

3 reakce

| Nahlásit
Zkus doložit svůj převeliký zájem o studium na té škole nějakými konkrétními fakty (úspěchy v daném oboru, předchozí studium (zkoušky atd.), ...). Myslim, že si taky můžeš prohlídnout svoje testy, tak pokud nejsi daleko pod čarou, můžeš zkusit najít nějaký chyby ve vyhodnocení svého testu, i když moc nadějí to asi nedává.
| Nahlásit
Autor: šaňo báči
An 21588 - dnes se jedná dle zákona o Vysokých školách č. 111 z roku 1998 o přezkumné řízení. Jsou možné 3 druhy.
1. vzor - jméno, příjmení, adresa, bydliště, k rukám děkana té či oné fakulty, věc: nepřijetí ke studiu - žádost o přezkoumání rozhodnutí - znovu uvést jméno, příjmení, r.č., bydliště. Text asi: Podávám tímto žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí j.č. -uvést dle dopisu - na uvést jméno fakulty a univerzity, uvést obor a druh studia. Text může pokračovat: žádám, aby byly zohledněny níže uvedené důvody: a zde popsat jaký byl výsledek testů, o kolik bodů jsem byl za posledním apod. Uvést, že mám o studium velký zájem, že jsem se na přijímací řízení odpovědně připravoval, nic nezanedbal, např. navštěvoval jsem tzv. nultý ročník, apod.
vzor 2. - jestliže zjistím pochybení u zadaných otázek, mohu je napadnout opět dopisem. K tomu je ovšem potřeba nahlédnout do svých testů, které vám musí dát k dispozici na fakultě. To je ze zákona. Pakliže se opravdu jedná o nepřešně položenou otázku či se jedná o více správných možností odpovědí na položené otázky v testu, je možno se na toto odvolat.
3. vzor je ten nejpoužívanější. Hlavička dopisu a věc atd. je stejná jako u vzoru č. 1.

Více na www.vysokeskoly.com - odvolací řízení, nebo přímo odvolací řízení na vš

Autor: Gandalf
Především v odvolání musí být zdůvodnění,proč se odvoláváte - tedy poukázat na své vynikající výsledky studijní,maturitní,účast v soutěžích,olympiádách,trvalý zájem o zvolený obor,třeba i to,že se hlásíte již po několikáté, pokud je to pravda, že v daném oboru už třeba máte nějakou praxi (brigády apod..),rozhodně se odvolejte je to dobré,vždycky se najdou volná místa,protože se studenti hlásí na více škol,jsou třeba i přijati na více místech, pak ale nastoupí jen na jedno a místo se uvolní...odvolávat se je velmi rozumné. Tím nerozporuji předchozí doporučení, snažím se jen doplnit svým hlediskem.....
| Nahlásit
Tak někde je to ale složitější pánové.. Napříkladm Masarykova univerzita píše: V přezkumném řízení nelze přihlížet k důvodům, jakými jsou např. velký zájem o studium zvoleného oboru, výborné výsledky na střední škole, předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky, rodinná tradice, pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku, subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení apod.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek