Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

fyzika přijímačky LF

Relativistická hmotnost urychlené částice je dvojnásobkem její klidové hmotnost. Z toho lze usuzovat, že částice se pohybuje rychlostí, která je x násobkem rychlosti světla ve vakuu, kde x má hodnotu:
A) 0,5
B) 23
C) 0,25
D) 3
1. platí A
2. platí B
3. platí C
4. platí D
5.žádná z nabídnutých variant není správná


Odporový drát o odporu 20 ohmů rozdělíme na n stejných dílů, které spojíme paralelně. Jaký bude výsledný odpor tohoto zapojení?
A) 20/(n na 2) Ω
B) 20 Ω
C) 20*n Ω
D) 20/n Ω

Zde mi vychází D a má vyjíd A

Po připojení odporu 9 ohmů je svorkové napětí zdroje 18 V, po připojení odporu 4 ohmy je svorkové napětí 16 V. Posuďte tato tvrzení o zdroji:
A) vnitřní odpor zdroje je 2 ohmy
B) elektromotorické napětí zdroje je 20 V
C) po připojení odporu 3 ohmy bude svorkové napětí 15 V
D) po připojení odporu 1 ohm poteče zdrojem proud 11 A

Tady nevím vůbec jak na to (fyzikálně). Logicky mi vychází A i B (to je i správné řešení. Bohužel ale nevím, podle jakého vzorce)

Předem děkuji

5 reakcí

| Nahlásit
1: m = m0/√(1-v^2/c^2) pro m/m0 = 2 musí být √(1-v^2/c^2) = 0,5 => (1-v^2/c^2) = 0,25
v^2/c^2 = 0,75 => v/c = √0,75 = 0,86. Nic není správně.
2: tohle řešení máš v předchozím odkazu.
3: Ať napětí zdroje naprázdno je U0 a zatíženého zdroje je U. Vnitřní odpor zdroje je R. Při připojení odporu 9Ω je U = 18V a I = 2A, při připojení 4Ω je U = 16V a I = 4A.
U0 = 18 + 2*R; U0 = 16 + 4*R => U0/2 = 8 + 2*R; tento vztah odečteme od první rovnice:
0,5*U0 = 10 => U0 = 20V; 20 = 18 + 2*R => R = 1Ω; A je špatně, B je správně.
C: Rc = R + Rz = 3+1 = 4; I = U0/Rc = 5A; U = U0 - 5*1 = 15V; C je také správně.
D: Rc = 1+1 = 2Ω. I = 20/2 = 10A; D je špatně.
Ještě k tomu A: když bude vnitřní odpor zdroje 2Ω, pak při svorkovém napětí 16V poteče ze zdroje proud 16/4 = 4A. /bytek napětí na vnitřním odporu bude 4*2Ω=8V a U0by muselo být 24V!. Při proudu 2A a svorkovém napětí 18V by napětí naprázdno muselo být U0 = 18 + 2*2 = 22V. Takže A je evidentně špatně.
| Nahlásit
no u té třetí otázky je A a B právě správné řešení (úloha má více spravných řešení)
(Upraveno 27.06.2012 14:56) | Nahlásit
Dokázal jsem, že A nemůže být správně. Ems napětí zdroje je konstantní, svorkové napětí je Ems - napěťová ztráta na vnitřním odporu Rv. Při svorkovém napětí 18V a odporu 9V teče obvodem proud 2A, krterý by na Rv = 2Ω vyvolal ztrátu 2*2=4V a Ems by muselo být 22V. Při odporu 4Ω a sv orkovém napětí 16V by Ems muselo být 24V. Je to jedna z mnoha chyb v těchto testech. Správně je B;C.
| Nahlásit
Když do prvního příkladu dosadíš pod odmocninu místo v^2 rovnou x.c^2, tak se c^2 zkrátí a vyjde tak, že x je jenom 0,75, ne odmocnina 0,75. Taky není v možnostech, ale přece jenom vyšlo jinak než tobě, Mezku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek