Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Fyzika - přijímačky

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat na tyto příklady - jeden už jsem zde na ontole našla, ale vůbec mi není vysvětlení jasné.
1) U podélného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u paralelního řazení odporů. Odpor svaloviny je 10x menší než u tuku, Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): (10x menší)

2) U příčného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u sériového řazení odporů. Odpor svaloviny je 10x menší než u tuku, Dle Joule-Lenzova zákona bude uvolněné teplo v tukové tkáni (v porovnání se svalovou): (10x větší)

3 reakce

| Nahlásit
Q = UIt (napětí × proud × čas)
1) Jestliže je odpor 10× menší, bude proud 10× větší a tudíž i vzniklé teplo bude 10× větší než u tukové tkáně. U je při paralelním řazení stejné.

2) Při sériovém řazení odporů je stejný proud v celém obvodu, ale napětí na 10× větším odporu (tukové tkáni) je 10× větší než na svalové tkáni. Proto i uvolněného tepla Q = UIt bude 10× více na tukové tkáni.
| Nahlásit
Dekuji moc!
| Nahlásit
Já si dovolím trošku rozvést vysvětlení od Baxugoba

Obecně je potřeba znát trošku teorie: v sériovém zapojení rezistorů je PROUD KONSTANTNÍ, v paralelním zapojení je NAPĚTÍ KONSTANTNÍ, pak Ohmův zákon U=R*I a ono Joulovo teplo- Q=U*I*t (t je čas)

1) "U podélného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u paralelního řazení odporů."
Tzn. že konstantní bude napětí. Dále víme, že odpor svaloviny je 10x menší, než odpor tuku, z čehož plyne, že odpor tuku je 10x větší, než odpor svaloviny.

Z rovnice Q=U*I*t můžeme považovat za konstantu čas (v tomto příkladu nás nezajímá) a podle pravidel také napětí. Zbyde nám tedy Q=I. Abych věděl, jak se změní proud, musím si ho vyjádřit z Ohmova zákona: U=R*I tzn. I=U/R. Pak dosadím a vznikne mi Q=U/R a tady už krásně vidím, že pokud bude odpor tuku 10x větší, bude uvolněné teplo 10x menší (nepřímá úměrnost).

2) "U příčného průtoku elektrického proudu tkáněmi je situace jako u sériového řazení odporů."
Opět analogicky platí, že odpor tuku je 10x větší, než odpor svaloviny. Z našich znalostí taky víme, že u sériového zapojení je konstantou proud.

Z rovnice Q=U*I*t můžeme považovat za konstantu opět čas (v tomto příkladu nás nezajímá) a podle pravidel také proud. Zůstaneme tedy s tvarem Q=U. Podle Ohmova zákona opět vyjádřím U (U=I*R) a dojdu k tomu, že Q=R*I. A tady opět hezky vidím, že pokud se odpor zvýší 10x, tak se i samotné teplo zvýší 10x.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek