Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

kostky jsou vrženy

37 reakcí

| Nahlásit
Kostky jsou vrženy je ustálené slovní spojení, citát, který vešel do českého slovníku jako rčení, přirovnání. Znamená jasné a stručné označení stavu či situace, kdy je už rozhodnuto, kdy nelze couvnout, vzít rozhodnutí zpět.

Původ rčení :

V polovině prvního století př. n. l. si Římský stát podmanil svými legiemi mnoho území, mj. i Galii - a právě zde v době pobytu se mocný muž říše, člen diktujícího triumvirátu Julius Caesar dozvěděl, že římský senát dal plné moci jeho politickému sokovi Pompeiovi. Protože se toužil stát sám nejmocnějším diktátorem, a přestože věděl, že podle římského zákona nesmí ozbrojený generál s vojskem překročit hraniční řeku Rubikon, aniž se vystaví nebezpečí, že bude prohlášen za nepřítele republiky, vydal rozkaz svým legiím řeku překročit a táhnout na Řím. Bez boje se pak zmocnil Říma a vynutil si v senátu své jmenování diktátorem.

A právě v situaci, když jeho legie překročila Rubikon, řekl vojevůdce, vědom si vážnosti svého rozhodnutí, ono slavné: „ALEA IACTA SUNT “ neboli „ Kostky jsou vrženy!“
| Nahlásit
Pro toto zpracování bylo čerpáno z českého překladu "Zápisků o válce Galské" (G.J.Caesar), Encyklopedie Diderot a Wilkipedie.
| Nahlásit
ty jo,bomba!
| Nahlásit
Myslíš si,že jsme se to na latině i v dějepisu učili alea acta es
| Nahlásit
Tak to by muselo být est a nikoli es..... ale to je jednotné číslo a muselo by to být aleus iacta est, pokud je to množné čístlo "alea", tak by k tomu mělo patřit i sloveso v množném čísle "sunt", tedy, alea iacta sunt. Nejsem ale děd vševěd, můžu se mýlit, jen tu objasňuji, jak jsem k tomu přišel.......
| Nahlásit
Tak jsi měl pravdu, 20213. Jedná se o "ustálení rčení" v latině... takový jakýsi hráčský slang hráčů v kostky... něco jako je u rulety "faites vos jeux" a "rien nˇa va plus".... takové kostky jsou vrženy v ruletě...... Takže jednou pro vždy: ALEA IACTA EST
| Nahlásit
ty jo tak takhle to vysvětlí fakt jenom machr.klobouk dolů gandalfe.seš dobrej.máš můj obdiv
| Nahlásit
Dva dny jsem hledal ve své knihovně učebnici latiny a publikaci vydavatelství AKADEMIA - Encyklopedie antiky (Praha 1973)

Správné znění citátu je ALEA IACTA EST .Řekl podle Suetunia (Divus Iulius kap. 32) C. Iulius Caesar, když jeho vojsko překročilo r.49 př.n.l. říčku Rubiko, která tehdy tvořila hranici mezi Itálií a předalpskou Galií. Problém je v překladu!! Výraz ALEA - kostka je v 1. pádě (naminativ) jednotného čísla (singulár) podle vzoru femina , feminae , f. Slovo EST je 3. os. č.jed. ( viz časování slovesa býti - ESSE , sum, es, est!!! summus , estis, sunt!!

Správný překlad by měl být KOSTKA JE VRŽENA !! Pokud by jsme umíněně trvali na výroku "kostky jsou vrženy ", která nám po desítiletí a možná ´po staletí chronicky vnucují učitelé (a hlavně učitelky) dějepisu , tak by výrok měl znít ALEAE IACTAE SUNT !

Znovu opakuji!! alea, aleae, f. nikoliv aleus (to je nesmysl)!!

Asi před třemi lety jsem měl možnost navštívit městečko Cesenático (severně od Rimini) a spatřit řeku Rubikon, která se zde vlévá do Jaderského moře. Byl jsem zklamán!! Je to takový trochu špinavý potok, terá si ani nezaslouží ten věhlas. V.Z.Asi před třemi lety jsem měl příležitost navštívit městečko Cesenático ,(severně od Rimini) kde do Jaderského moře ústí říčka Rubikon. Byl jsem zklamán!! Je to celkem nevzhledný minitok , který si ani nezaslouží takový věhlas!! Taková,trochu špinavá, stoka!! V.Z.
| Nahlásit
Tak to mě podrž ! Vůbec nezpochybňuji předchozí poznámku, ale jak je potom možné, že: a) V Diderotovi (jak už psal Gandalf)
| Nahlásit
...pokračování b)ve slovníku cizích slov (vydání 1966 i 2004)
c) i v knize Společenský rádce pro všechny životní situace (kapitola citáty) vydáno 1933, všude je ALEA IACTA EST !
Nechápu, jak by bylo možné, aby to tolikrát prošlo přes recenzenty, odborné poradce a korektory.
| Nahlásit
Dovolte, přítelé, abych se trošku vmísil do Vaší kostkované debaty. Podařilo se mi totiž najít v německé Wilkipedii cosi zajímavého. Promiňte, prosím, trošku kostrbatý překlad, snažil jsem se být co nejvíce práv německému originálu:

Syntaktische Fehlinterpretationen.

Häufige Falschschreibungen sind:

* „Aleum iactum est“ (unter der falschen Annahme, dass Alea der Plural von Aleum sei. Dabei ist die Endung „-a“ lediglich Indiz dafür, dass es sich um ein feminines Substantiv handelt.)
* „Alea iacta sunt“ (wie oben, aber im Plural)

Syntaktisch richtig wäre als Plural die Schreibweise „Aleae iactae sunt“. Diese wird aber nicht verwendet, da schon mit alea mehrere Würfel gemeint sein können (alea lässt sich auch mit „Würfelspiel“ übersetzen). Aleae hingegen bezeichnet mehrere Würfelspiele. Tatsächlich ist alea also ein Wort, das sowohl den Singular als auch den Plural darstellen kann. In jedem Fall steht das dazugehörige Verb jedoch im Singular. Demzufolge ist die Übersetzung „die Würfel sind gefallen“ dennoch zulässig und nicht falsch.


Mylná syntaktická interpretace.

Častý nesprávný způsob psaní je:

* "Aleum iactum est" (při špatném předpokladu, že ALEA je množné číslo od ALEUM. Při tom je koncovka "-a" toliko indicie pro to, že se jedná o substantivum rodu ženského.

* "Alea iacta sunt" (jako předešlé, ale v množném čísle.)

Syntakticky správně by byl způsob psaní v množném čísle "Aleae iactae sunt". Toto ale nebude použito, pokud jako ALEA rozumíme více kostek společně (naráz). (ALEA může být také přeloženo jako "Hra v kostky").
ALEAE pak zase označuje více "Her v kostky".
Skutečně je pak ALEA také slovo, které může představovat jak jednotné, tak množné číslo.
V každém případě však sloveso k tomu přináležící je v jednotném čísle. Podle toho je překlad "kostky jsou vrženy" nicméně povolený a nikoli nesprávný.

Tak a máme to. Fakt je ten, že římské hry s kostkami nesmíme vidět jako obdobu vrhcáb, tedy s kostkami - krychličkami, ale jako házení skutečných kostiček, zbytků to snězených zvířat. Proto soudím, že hráčské zvolání o kterém je tu řeč bude znamenat něco jako "hod je ukončen" a pak následuje zkoumání postavení kostiček a jejich ohodnocování. Je to něco jako "Faktum est".... Dokonáno jest. Čin již nelze vzít zpět. A dovolte připojit obligátní dovětek: Mohu se mýlit.......
| Nahlásit
Jaképak vměšování Gandalfe, naopak, Tvůj příspěvek je velice zajímavý. Přitom já už jsem začal pomalu dávat za pravdu mistru V.Z. a jeho latinskému semináři. To proto, že jsem si zcela náhodně dal do souvislosti jiný latinský citát "Hic sunt leones" (Zde jsou lvi - to pro ty nedávno narozené). No a tady ten plurál "jsou" má opravdu ekvivalent "sunt", jak uvádí 32849 alias V.Z. A pak už je jen krůček k tomu akceptovat i ten zbytek.
Koneckonců ten německý zdroj to vysvětluje naprosto stejně. Takže jaký závěr? Připadá mi trochu šalamounské řešení , že je to "překlad povolený a nikoli nesprávný." Velice snadno bychom se dostali do osidel logiky - je-li něco povoleno, nemusí to být nesprávné, ale ani správné. I nesprávné může být povoleno, stejně tak správné být povoleno nemusí...
| Nahlásit
Zase jsem to odpráskl před poslední větou.
Takže zde asi budei platit jakýsi dlouholetý zvyk aneb, jak už bylo jinde a jindy řečeno slovy Jiřího Suchého "vše zůstalo při starém a všichni si oddechli."
| Nahlásit
Přátelé!! Tak se mi to líbí!! To je ono !! "Vyždímat" z dostupných zdrojů informací maximum. Uvědomujete si jak tato debata na téma pohých tří latiských slovíček vysoce převyšuje obecně plytké bláboly (a někdy úmyslné lži) našich politiků a novinářů? V.Z.
| Nahlásit
A já bych řekl, že po delší době se na ontole objevilo zase něco, co už tu dost dlouho nebylo a stálo za tuto diskusi. Nevím jak vás, ale já jsem se dost dozvěděl. Díky V.Z. a Gandalfe !
| Nahlásit
Ta čestina, Pavle,... :-))))))))))))))))))))))))))) (nic ve zlém, vidím balon na sítí.... muisím si smečnout)
| Nahlásit
Nalistoval jsem v publikaci ENCYKLOPEDIE ANTIKY vyd.Akademia aut.kol. 1973 pod heslem HRY, odst.IV - hry soukromé, toto - cituji!

Oblíbená byla dále hra v kostky (řec. astragalos , lat. alea),při níž vyhrával ten, kdo vytřásl z nádobky každou kostku s jiným číslem (vrh Afroditin-Venušin), a prohrával ten, jenž vytřásl všechny kostky s týmž číslem (vrh psí) V.Z.
| Nahlásit
Ať koukám, jak koukám,Gandalfe, nevidím, na které místo v poli balon dopadl...
Jo, už asi vidím: zvyk - čárka - aneb.. Hlavně že jsem si vzpomněl a ne vzpoměl...)))))
| Nahlásit
Nechtěl jsem se k tomu vracet, protože nechci šťourat, ale protože vedem řeč trochu o syntaxi tak mi připadlo zváštní, když píšeš :

Nevím jak vás, ale já jsem se dost dozvěděl.

Mám pocit, že mílovými kroky spějeme k historické analýze hry v kostky. Jako "moto" si dovolím prohlášení že souhlasím s listováním přítele V.Z. Dovolil jsem si podobné listování, tentokrát v encyklopedii "Nouveau petit Larousse illustré", Imprimerie Larousse, rue d´Arcueil, Paris, 1952, str. 550-551, odkud nyní čerpám:

Hra v kostky doznávala svůj vývoj a měla i místní odlišnosti. Připouštím, že nelze bezpečně tvrdit, kterou z těch "alea" měl božský Caesar na mysli. Larousse připouští krychlové kostky v souvislosti s pláštěm Ježíše Krista, o nějž římští žoldnéři "metali los" dle Bible, ale o nějž patrně hráli v kostky "alea". Jinak hráčské "kameny" (les pierres) mívaly podobu rozličnou, od nejstarších zvířecích kůstek (proto se jim tak i v češtině říká), přes kaménky (oblíbené u legií v Egyptě) až po objekty označené čísly, které měly tvar krychlový, ale také i jehlancový. Nemohu tvrdit, ale pouze ze zvířecích kůstek a kaménků se kromě hry i věštilo, soudím tedy, že byly značně rozšířené.
Samotná hra v kostky ale není mé hobby, tak se mi příliš už listovat nechce, nicméně soudím, že Kartágo musí býti zničeno.
| Nahlásit
Jejda Gandalfe,tak tam mi jen chybělo "u"! (Nevím, jak U vás, ale....) Po odeslání jsem předpokládal, že smysl každému dojde. Myslím, že v takových případech doplňování není ntné (nutné). Všichni přece jistě rozumíme tomu, když napíšeš zváštní (viz hore). Takže asi tak.
Ale stejně je tohle hezká stránka, že?
| Nahlásit
A tohlrto vaše požduchování je jako kamarádský nebo je to už i vaše ješitnost, trochu tomu nerozumím o co vám jde. Takové to požduchování taky všecky nemusí bavit. Kazíte tím to, co tu bylo napsáno a to bylo suprový.
| Nahlásit
to Pavel a 37341: Pavel jistě ví, že mi není nic vzdálenějšího, než mu nějak "ubližovat". Mám pocit, že toto jiskření nad tematem je jakékoliv ješitnosti prosto. Inu občas "zazlobíme" ale nikdy to není míněno ani přijímáno ve zlém. Když dva hráči hrají ping pong, také si neubližují a vzájemně si gentlemansky dávají šanci vyniknout (pokud už nejde o vééééliký peníze, a to je pak malér.... nicméně nikoliv tento případ). Vždyť kdybychom se přátelsky nepošťuchovali, Ontola by přišla o jeden rozměr, že? A že kazíme? Inu napsali jsme si písmenka, a že ta hromada vědy dostane najednou více lidský rozměr.......je to takové ontolovité......
| Nahlásit
To 37341 " si tacuisses, philosophus mansisses" !!! V.Z.
| Nahlásit
To mi říkával táta, když jsem měl tendenci moc kecat...... :-)))))))
| Nahlásit
Taky pro 37341: pokus, abys tomu rozuměl trochu víc - vůbec nejde o požduchování, ale o výměnu informací. S ješitností to nemá už vůbec nic společného, přestože jak známo, každý muž je ješitný a pokud tvrdí, že není, tak je na toto své tvrzení ješitný...:)))
No a pokud to někoho nebaví, pak to nemusí číst, vždyť se ho to netýká. Ale myslím si, že i ta část, kterou kritizuješ, může být užitečná pro více lidí. Nebo si myslíš, že jsou si absolutně všichni jisti, že správné je vzpomněl, zapomněl? A že bychom tu kazili předchozí text? Jsem přesvědčen, že mohu říci i za Gandalfa, že tomu tak není.
Kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem - to musel bejt chytrej tatínek...
(V.Z. vzácné zjevení)
| Nahlásit
Vzpomněla jsem si, že jsem skoro zapomněla, že slovo zapomněla se píše zapomněla :-))) (A teď jsem v pr...ích zase s čárkami) :-))
Pomůcka od Pavla - pomník
Nerozmazávejme to, Pavle :o)))
| Nahlásit
Výborně NyNy! A ten, kdo tomu rozuMĚL, dokázal, že má rozuM.
Doufám, že jsem to moc nerozmazal:0))))
| Nahlásit
Ahoj NyNy....."pomník" je od Pavla, od Gandalfa máš "pomněnku" :-)))))))))))))))
| Nahlásit
ahoj lidi, dííííííííííííííííík moc, že jste to sem napsali ......moc mi to pomohlo...kuju
| Nahlásit
kostky jsou vrzeny hrej
| Nahlásit
Ahoj sem páťačka a protože sem ve škole chyběla kvuli nemoci a šla sem do ni až dneska tak sem toho hodne zameskala a nikdo mi ted nechce pujčit sešit na opsani protože mame před pisemkou.Je skvjelí že to tady máte moc děkuju :-)
| Nahlásit
:'(
| Nahlásit
Taková to je hezká stránka, docela jsem si po čase znovu početl a znovu prožil to vlídné jiskření a doslova buldočí pátrání. A na světlo boží ho vytáhl obyčejný hloupý znak 100080, který je tu poprvé. Ale tak mě napadlo, Gandalfe, kde je 32849 alias V.Z. konec? Naposledy tady byl někdy v březnu.
| Nahlásit
víte někdo co znamená KOSTKY JSOU VRŽENY
| Nahlásit
Caesar toto rčení nevymyslel. Údajně jej použil poté co toto rčení zaznělo v divadelní hře.
| Nahlásit
Platí tedy po všem tom jiskření "ALEA IACTA EST!? Jako matematikovi amatérovi by se mi líbilo po všelikém dokazování mít jednoznačný závěr - ano či ne (0 či 1), či alespoň: jestliže platí a, pak z toho vyplývá b, nebo alespoň "zatím nevyřešeno, pokračování později". P.S. Každopádně po předchozím čtení novin, "alespoň" nyní nacházím něco osvěžujícího.
| Nahlásit
Caesar snad ani tento citát neřekl. Objevil se až v díle Julius Caesar od Wilika Shakespeare. Tezko rici, asi jsme u toho nikdo z nás nebyl, když se Ceasar prebrodil pres různých strouhu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek