| Nahlásit

Jaká jsou nejznámější práva a povinnosti občana ČR?

Brýý den

Potřebovala bych aspoń 5 nejznámějších,nejdůležitějších práv (či povinností) občana čr.

Zkusila sem hledat na netu a tam mi vyšli nějaký věci v kterých se vůbec nevyznám.

Kdo by byl tak hodný,a napsal mi sem aspoň 5 práv(povinností) občana ČR?

=)
Témata: Nezařazené
Diskuze
| Nahlásit
Tak si vyber:

* právo na úplné a včasné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů
* právo občanů podílet se na veřejné správě přímo nebo volbami zástupců, rovnost přístupu občanů k veřeným funkcím
* petiční právo (nejen pro občany, ale pro každého)
* shromažďovací právo
* sdružovací právo
právo samosprávy církví a náboženských společností
nezávislost státu vůči politickým stranám nebo jiným sdružením a naopak
* svobodná soutěž politických sil

národnostní a etnická práva občanů, kteří jsou příslušníky etnických menšín

* právo svobodně rozhodovat o své národnosti, které není ničím omezeno ani podmíněno (čl. 3 odst. 2)
* ochrana před újmou kvůli etnické příslušnosti
* právo etnických menšin na rozvoj, vlastní kulturu, sdružování
* právo na užívání vlastního jazyka, vzdělání ve vlastním jazyce, užívání jazyka v úředním styku
* právo účasti na řešení věcí týkajících se etnických menšin

hospodářská práva

* právo na svobodnou volbu povolání a svobodné podnikání
* právo každého na získávání prostředků pro život prací a právo občanů na hmotné zajištění, pokud bez své viny nemohou předchozí právo vykonávat
* právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky
* právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti
* právo na stávku za zákonem stanovených podmínek
* právo na hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele a ve hmotné nouzi

ochrana rodiny a dětí

* zvláštní ochrana rodičovství, rodiny, dětí, mladistvých, žen v těhotenství, právo rodičů na pomoc státu
* právo rodičů pečovat o děti a vychovávat je, regulace omezení rodičovských práv
* právo odepřít výpověď, jestliže by jí někdo způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

No já bych vybral : právo volební, shromažďovací, národnostní, na volbu povolání a na spravedlivou odměnu za práci.

Zkus si to zobjektivizovat podle Listiny základních práv a svobod:

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/137000-listina-zakladnich-prav-a-svobod
| Nahlásit
práva tu teda sou ale co povinnosti?
| Nahlásit
Ačkoliv Listina formuluje převážně pouze práva, aniž by vždy dostatečně zřetelně vyjádřila, komu z konstatování práv vyplývají povinnosti a omezení nutná k ochraně těchto práv a svobod, obvykle se za povinnou osobu považuje především stát a jeho orgány, případně i další orgány veřejné moci, například orgánů nižších územních samospráv. V některých ustanoveních Listiny jsou ukládány povinnosti nebo omezení i jiným osobám než státu, zpravidla „každému“ (např. „nikdo nesmí“). Ale z Listiny vyplývají i povinnosti. Pokud má např. někdo zaručené právo na život a ocitne se v ohrožení života, tak má každý povinnost přiměřeně pomoci s jeho zachováním.
Listina ani ústava nepodporují žádný jednotný výklad o tom, nakolik povinnosti k zajištění základních práv a svobod náležejí také jednotlivcům a soukromým subjektům. V praxi tak došlo například k výkladovému sporu, zda povinnost zajištění práva na bezplatnou zdravotní péči přísluší lékařům v případě, kdy stát a subjekty veřejného pojištění takovou povinnost nesplní.
Vzhledem k tomu, že trestní zákon a přestupkový zákon ukládají sankce za jednání, které ony ani jiný zákon přímo nezakazují (což je v rozporu s ustanovením Ústavy a Listiny, že každý může činit vše, co není zákonem zakázáno, a nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod), bývá občas legalita a legitimita trestního a přestupkového práva odvozována z toho, že zákaz páchat přestupky a trestné činy vyplývá jednotlivcům přímo z Listiny. Zdaleka ne všechny skutkové podstaty trestných činů a přestupků však lze jako ochranu základních práv a svobod úspěšně a nesporně vyložit.

Základní práva a svobody jsou podle čl. 4 Ústavy České republiky pod ochranou soudní moci. Speciálním orgánem pro ochranu ústavnosti a základních lidských práv a svobod je Ústavní soud České republiky, avšak ústavní pořádek je samozřejmě povinen respektovat celý mocenský systém státu.
| Nahlásit
povinnosti občana - doržovat zákony, platit daně, školní docházka (základka), vykonávat obranou povinnost v případě ohrožení (a to jak muži tak i ženy) ;))))
| Nahlásit
Děkuju vám moc... pomohly jste mi ;) :))*
| Nahlásit
děkuji,hodně jste mi pomohly))
| Nahlásit
Děkuji pomohly jste mi ;)
| Nahlásit
Děkuji, pomohli jste mi, neboť jsem to potřeboval do školy ;)
| Nahlásit
děkuji,nikde jinde jsem to nenašla a potřebuji to do školy
| Nahlásit
fakt diki
| Nahlásit
Nedáte dohromady prosím ještě dalších 5 poviností? :( Potřebuji jich 10 a nikde je nemohu najít :(
| Nahlásit
Ahoj, moc jste mi pomohli, potřeboval jsem to do školy :d
| Nahlásit
dík
| Nahlásit
potřeboval jsem to do školy moc dík
| Nahlásit
neporušovat práva jiných (povinnost)
| Nahlásit
dekůju
| Nahlásit
díky taky jste mi pomohly během referátu
| Nahlásit
děkuji pomohli jste
| Nahlásit
Zkus si najít taky shodu podmětu s přísudkem - i češtinu bychom měli znát (viz úvodní text).
| Nahlásit
Děkuji
| Nahlásit
Děkuji potřeboval jsem to do školy. Na OV.
| Nahlásit
Díky moc. Dneska se mi to hodí taky.
| Nahlásit
Děkuji moc...hlavně za ty povinnosti..
| Nahlásit
Děkuji, moc jste mi pomohli....
| Nahlásit
tato stranka je super mam ji moc rad
| Nahlásit
a kde teda najdu povinnosti
| Nahlásit
Jak jsem se sem dostal?
| Nahlásit
Prosím mám takový dotaz. Požádal jsem starostku naší obce jestli bych nemohl vidět výkazy našeho pracovníka který pracuje pro obec.Bylo mi sděleno že to nejde neboť by se porušilo právo na osobní údaje.Praci mu zadává paní starostka, chtěl bych vědět jak postupovat a nebo to nechat být.Dekuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek