| Nahlásit

Zemský sněm, zemský soud a zemské desky

Ahoj,
nevíte kdy vznikl zemský sněm a soud? Vznikly oba najednou (ve stejnou dobu)?
A zemské desky taky vznikly společně s nimi, nebo až po nich? Vím, že vznikly ve 13.století za vlády Přemysla Otakara II.
Diskuze
(Upr. 29.11.2016 20:18) | Nahlásit
Český zemský sněm, neboli oficiálně Sněm Království českého, (německy Landtag des Königreiches Böhmen, či jen Böhmischer Landtag) v Praze byl po několik staletí až do roku 1918 (fakticky jen do roku 1913) zemský sněm, tedy nejvyšší stavovský (čili v podstatě shromáždění českých stavů), po roce 1861 zákonodárný orgán Českého království.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm

Český zemský soud se konstituoval mezi lety 1260–1270, až do roku 1402 k němu mohl podat žalobu na šlechtice i poddaný, od té doby byl ale přístupný pouze šlechtě.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%BD_soud

K založení zemských desk, ve svých prvopočátcích označovaných jako registra regalia, dochází někdy v rozmezí let 1260-1278. Desky byly vedeny u zemského soudu a s největší pravděpodobností sloužily jako pomocné záznamy buď zemského notáře či zemského písaře pro kvalitnější a jednodušší evidenci soudem projednávaných případů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A9_desky

Zemský sněm byl volený a vznikl podstatně později, než zemský soud. Zemské desky byly vedeny na zemském soudu, existence soudu byla tedy podmínkou pro vznik zemských desek.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek