| Nahlásit

Soudy v ČR

Jaké soudy existují v České republice?
Diskuze
| Nahlásit
správní, trestní, civilní, ústavní

Civilní:
1. instance: okresní soudy (v Brně je to Městský soud v Brně) a v Praze Obvodní soudy
2. instance: krajské soudy (v Praze je odvolacím soudem Městský soud v Praze)
3. instance vrchní soud nebo Nejvyšší soud (podle toho, kdo rozhodoval věc v prvním stupni, protože někdy je prvostupňový krajský soud! - Rozhodoval-li krajský soud jako první instance, tak je odvolacím soudem vrchní soud; rozhodoval-li jako soud první instance okresní, je odvolacím krajský soud). Který soud rozhoduje jako první instance, určuje vždy konkrétně zákon.

Správní: (vždy je nutné napřed vyčerpat řádné opravné prostředky, tj. odvolání, podnět k opatření proti nečinnosti, odpor, rozklad, námitky...)
1. instance: krajský soud (v Praze je to Městský soud v Praze)
2. instance: Nejvyšší správní soud

Trestní:
jako civilní

Ústavní:(stojí mimo soudní soustavu)
výlučně Ústavní soud

"Ústavní soud připomíná, že ve svých rozhodnutích již dal mnohokrát najevo, že není další instancí v soustavě obecných soudů a není zásadně oprávněn zasahovat do rozhodovací činnosti obecných soudů, neboť není vrcholem jejich soustavy (srov. čl. 83 a čl. 90, 91 Ústavy). Úkolem Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti fyzické osoby je ochrana ústavnosti (čl. 83, čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy), nikoliv běžné zákonnosti. Postup v soudním řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu a výklad a aplikace jiných než ústavních předpisů jsou záležitostí obecných soudů. Je jejich úlohou, aby zkoumaly a posoudily, zda jsou dány podmínky pro aplikaci toho či onoho právního institutu, a aby své úvahy v tomto směru zákonem stanoveným postupem odůvodnily. Zásah Ústavního soudu je na místě toliko v případě těch nejzávažnějších pochybení představujících porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, zejména pak pokud by závěry obecných soudů byly hrubě nepřiléhavé a vykazovaly znaky libovůle."
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek