Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Vazba vodíkovým můstkem

Zdravím,
potřeboval bych poradit s chemií.
Probíráme tvary molekul a teorii hybridizace.

1) Jak zjistím kolik může mít atom ve sloučenině maximálně vazeb?

2) Jak rozeznám vazbu pí, od vazby sigma?

3) Jak určím počet nevazebných elektronových párů na centrálním atomu?

Díky moc

4 reakce

| Nahlásit
1: Podle počtu orbitalů, které jsou k dispozici:
1. perioda - jen orbital s. Tedy maximálně jeden pár, většinou jedna vazba. Výjimkou je třístředová vazba v boranech, kdy jeden elektronový pár vytvoří vazbu B-H-B
2. perioda - s+3p, maximálně 4 vazby. Atom je poměrně malý, víc jak 4 páry se na něj nevejdou.
3. a vyšší periody - s + 3p a vyjímečně i až 2 d-orbitaly, celkem 6 vazeb. Aby se vešly, zejména u 3. periody, musí být partner silně elektronegatvní. Příkladem je SF6, nejstabilnější sloučenina síry.
Přechodné kovy mohou uplatnit pro vazby i (n-1)d orbitaly a pak mohou vytvořit i víc jak 6 vazeb, zejména v komplexech.

2 Pokud je mezi partnery jednoduchá vazba, je vždycky sigma. Nemusí vznikat jen tím, že každý z partnerů dodá jeden elektron, může vzniknout i typ donor-akceptor, kdy jeden partner dodá elektronový pár a sruhý dodá volný orbital. Orbital, účastnící se sigma-vazby může, ale nemusí být hybridizovaný.
Pí-vazba může vzniknout jen paralelně se sigma-vazbou. Mohou se na ní účastnit jen p a d-orbitaly a z principu nesmí být hybridizované. Protože p- orbitaly jsou prostorově orientované, znamený vytvoření dvojné vazby (pí-vazby) ztrátu možnosti rotace obou atomů kolem osy vazby.
| Nahlásit
Dokončení:
3: K určení nevazebných párů je potřeba vzít v úvahu elektronové konfigurace obou vazebných partnerů. Ukažme si to na příkladu síry:
A: H2S - S: 3s2 3p4, celkem 6 elektronů; elektronové páry 1x 3s2, 1x 3p2; na dalších dvou p-orbitalech jsou singl elektrony, které vytvoří sigma vazby se dvěma vodíky. N S budou dva nevazebné volné páry.
B: H2S2 - Každá síra se jedním elektronem podílí na vytvoření vazby S-S a druhým na H-S. Opět každá má dva volné páry.
C: SO2 - Kyslík má stejnou elektronovou konfiguraci jako síra. Jeden kyslík vytvoří dvojnou vazbu s oběna singl elektrony síry. Vazbu s druhým kyslíkem dotuje síra svým volným párem z orbitalu p. První kyslík má tedy dva nevazebné páry, druhý kyslík tři a síra jeden na orbitalu 3s. Na poměrně malém atomu O je tak vysoká hustota elektronů. To vede k tomu, že si kyslíky pí-vazbu vyměňují, dojde k mezomerii- oba kyslíky jsou rovnocenné, všechny tři atomy v molekule mají oktet.
D: Volný elektonový pár u SO2 umožní vazbu dalšího kyslíku - SO3. Všechny elektronové páry síry jsou vazebné, hybridizace sp2, jeden kyslík je vázán dvojnou vazbou. Kyslíky jsou opět díky mesomerii rovnocenné.
Stačí?
| Nahlásit
Diky moc.
(Upr. 19.03.2012 05:37) | Nahlásit
K těm tvarům molekul bych ti doporučil tohle:
vydavatelstvi.vscht.cz/echo/anorganika/strukturniVzorce/index_vsepr.html
Je to vůbec zajímavý portál:
vydavatelstvi.vscht.cz/echo/index.html
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek