| Nahlásit

myji si ruce

prosím vás víte někdo co znamená rčení myji si ruce. předem moc děkuji za odpověd
Diskuze
| Nahlásit
zříkám se zodpovědnosti
| Nahlásit
Zříkám se odpovědnosti, nový zákon, soudce Pilát. Zříká se odpovědnosti na odsouzení Ježíš Krista, nevhá ho židům na pospas.
| Nahlásit
evang. sv. Matouše, kap.27, verš 15 - 25:

Měl pak obyčej vladař v svátek propustiti lidu vězně jednoho, kteréhož by chtěli.
I měli v ten čas vězně jednoho, kterýž slul Barabbáš.
Protož, když se lidé sešli, řekl: Kteréhož chcete, ať vám propustím? Barabbáše-li, či Ježíše, jenž slove Kristus?
Neboť věděl, že jej ze závisti vydali.
A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho řkouc: Nic neměj činiti se spravedlivým tímto, nebož jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.
Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosil za Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.
I odpověděv vladař, řekl jim: Kterého chcete ze dvou ať vám propustím? A oni řekli Barabbáše.
Dí jim Pilát: Co pak učiním s Ježíšem, jenž slove Kristus? I řekli mu všickni: Ukřižován buď!
Vladař pak řekl: I což zlého učinil? Oni pak více volali řkouce: Ukřižován buď!
A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší rozbroj byl, vzav vodu, umyl ruce před lidem řka: Čist jsem já od krve spravedlivého tohoto. Vy vizte.
A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás i na naše syny!

(napsal jsem výnětek z evangelia proto, aby byly jasné souvislosti. O umývání rukou píše pouze sv.Matouš, ostatní evangelisté se o tom nezmiňují. Obávám se, že není přesný termín o "vrhání Ježíše Židům na pospas" .... )
| Nahlásit
opr.: ... výňatek ....
| Nahlásit
Jabbuk určitě myslel nechá, c je hned vedle h.
| Nahlásit
vedle "v" ;-)
| Nahlásit
Máte pravdu, ale na celkovém smyslu to nic nemění. Domnívám se, že pro Piláta to byla čistě politická rozhodnutí .... koho propustit a koho popravit. V Judei se tenkrát určitě snadno nevládlo ...... a ono to tam není jednoduché ani dneska ...
| Nahlásit
Psychoanalytické vysvětlení by mohlo znít tak, že čistota, rituální akt očištění snižuje napětí (úzkost) svědomí (superega), takže morální soud vynesený po snížení tohoto napětí je méně přísný.
| Nahlásit
myji si ruce-jde to mimo mne,pokud se dotyčnému něco stane,nemám s tím nic společného,spor,kdy jedna z osob upustí od rozhodnutí se v této věci angažovat
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek