| Nahlásit

že hrál všemi barmavi

Diskuze
| Nahlásit
Když někdo dostane nabančeno, potom hraje všemi barvami.
| Nahlásit
To je o tom, že všeho moc škodí. Hrát všemi barvami můžete, když zuříte a krev se hrne do hlavy, dech se úží a kromě barvy "zdravé" se v obličeji objeví i rudá, případně nafialovělá. Hrát všemi barvami může občan, kterého ztloukli v hospodě a má tělo samou barevnou podlitinu. Hrát všemi barvami může i oblečené a to v pozitivním (kroj národopisné oblasti), nebo negativním slova smyslu (nevkusné oblečené přeplácané barvami). Hrát všemi barvami může i průvod karnevalu v Riu , nebo obraz Paula Gaugina. Je to tedy rčení s neutrálním zabarvením, může působit pochvalně i pejorativně.
| Nahlásit
když se stydím, hraju všemi barvami. Vím a hlavně cítím.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek