| Nahlásit

soupravy byly umožněny zákaznikovi odebrat

Diskuze
| Nahlásit
zákazníkovi umožněny soupravy odebrat
| Nahlásit
Soupravy nemohou být umožněny - ono je to gramaticky v pořádku (co se týře třeba i/y), ale významově taková vazba v češtině vůbec nedává smysl...

Umožněn může být třeba odběr:
Zákazníkovi byl umožněn odběr souprav.
nebo ještě více po úřednicku:
Zákazníkovi bylo umožněno soupravy odebrat.

Stylisticky je ale oboje hnusné kvůli tomu trpnému rodu. Normálně česky by bylo něco jako:
Zákazníkovi jsme umožnili, aby soupravy odebral.
(Upr. 11.06.2014 16:24) | Nahlásit
Je třeba si uvědomit, co je trpný trod a jak se tvoří.

Sloveso odebrat je tzv. přechodné, váže se se 4. pádem odebrat koho, co.
Zákazník mohl odebrat soupravy.

U těchto sloves se tvoří pasívum tak, že se podmět stane předmětem a předmět podmětem.
Soupravy mohly být odebrány zákazníkem.
--
Umožnit komu odebrat co.
Umožnit zákazníkovi odebrat soupravy. Jednočlenná věta, nemá podmět.

V češtině lze do trpného rodu převést pouze vazbu sloveso + předmět ve 4. pádě. Od sloves nepřechodných (s vazbou s jiným pádem než se 4. pádem, popř. s vazbou předložkovou) netvoříme osobní trpný rod,

Zákazníkovi bylo umožněno odebrat soupravy.
---

Proto je vhodné využít např. Zákazníkovi jsem umožnili, aby odebratl soupravy nebo odebrat soupravy.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek