Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Sireni ultrazvuku

Spočítejte rychlost šíření ultrazvuku v játrech. Intenzita ultrazvuku je 8 W·cm-2 a frekvence 8 MHz.. (1570 m·s-1)
Témata: fyzika

1 reakce

(Upr. 21.10.2016 22:51) | Nahlásit
Akustická impedance

Rychlost šíření a hustota prostředí zavádějí veličinu popisující interakci mezi ultrazvukovým vlněním a prostředím. Tato veličina se nazývá impedance, je charakterickou vlastností každé tkáně a lze ji vypočítat podle vzorce:

Z=v*ρ

Termín impedance označuje druh odporu, který klade prostředí ultrazvukovému vlnění. Čili prostředí brání určité vnější síle (vlnění) vytvářet v něm zóny zvýšeného a sníženého tlaku, tzn. podléhat zahušťování a zřeďování.

http://ftplf2.agarek.com/fyzio/prvak/biofyzika/semin/tercaza_uz.php

Z=1,64*10^6 kg·m-2·s-1 (akustická impedance jater) viz:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ultrazvuk_v_r%C5%AFzn%C3%BDch_prost%C5%99ed%C3%ADch_a_tk%C3%A1n%C3%ADch

Průměrná hustota měkkých tkání (prsní tkáň, prostata, játra, ledviny) je přibližně 1047±5 kg/m3.

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elastografie

ρ=1047 kg/m3

Z=v*ρ

v=Z/ρ=1,64e6/1047 = 1566,3801337153772683858643744031 m/s

v=1570 m/s
==========

viz také:

https://www.ontola.com/cs/di/vypocet-ultrazvuk
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek