| Nahlásit

Turci ve středověku

S kterou mimoevropskou zemí měla Evropa od 14. - 15. století největší potíže?
Témata: dějepis
Diskuze
| Nahlásit
Odpověděl(a) jsi si sam(a) - Osmanská říše.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

"Balkánský bordel" je přímý následek dobývání a ovládnutí jihovýchodní Evropy.

Turci se 2x dostali až k branám Vídně, neboli pár kilometrů od ČR. Vídeň byla v té době hlavní město říše, jehož byla dnešní ČR součástí (Habsburské země, Rakousko, později nazývané Rakousko-Uhersko).
| Nahlásit
Turci nepronikli jen k zemským hranicím Moravy nebo Čech, pronikli hluboko na Moravu, jejich vyhánění se účastnil třeba Raduit de Souches, obránce Brna před Švédy. Také z té doby pochází tradice štramberských uší, velikonční "tatárky" atd.. Stojí za povšimnutí, že Osmané se logicky snažili využít rozvratu, který způsobil v centrální Evropě "protestantský" vpád švédských vojsk. Asi ta nejhorší válka v dějinách našeho území.

Není zrovna výstižné tvrdit, že dnešní ČR byla součástí Habsburské monarchie. ČR je nový administrativní útvar, který vznikl až 1969. Součástí R-U bylo České království, Moravské markrabství a další země.
| Nahlásit
Zajímavé info o Turcích na Moravě, o kterém jsem ani nevěděl.
I o švédském pobytu mám jen mlhavé představy, ale pohraničí je posyté "švédskými sloupy" jako výraz díků, že konečně odtáhli, takže to asi nemohlo být nic dobrého.
Budu se muset ponořit do Wikipedie.


> Není zrovna výstižné tvrdit, že dnešní ČR byla součástí Habsburské monarchie.

Měl jsem lépe napsat: "... říše, jehož bylo ÚZEMÍ dnešní ČR součástí."
| Nahlásit
My máme s třcetiletou válkou dlouhodobě problém. Přestože to byla odporně agresivní a brutální válka, které padlo za oběť nebývalé množství celých osad, a další generace musely obnovovat zemi a pracovat i za ty vybité - přesto se tak nějak nejsme schopni zbavit černobílého vidění zlých papeženců Habsburků, hodných nepřátel Vídně a dogmatu o 300 letech temna. Nad Bílou horou fňukáme jako nad národní tragédií a nejsme schopni (stejně jako Komenský) připustit, že protestantské Švédy tu opravdu nikdo nevítal. Historie není nikdy černobílá a obraz pobělohorské doby, reformace a antireformace byl velmi pestrý, třeba naprosto jiný v Čechách než na Moravě.
Období, kdy jsme byli součástí podunajské monarchie, mělo své světlé i temné stránky. Tak jako každé jiné období, tak jako třeba naše současné členství v EU.
| Nahlásit
* Anonym Cyjapoz
Nemusíš na Wiky. Pusť si tohle: :-D
https://www.youtube.com/watch?v=12nKs94Jroc
| Nahlásit
@Byfobip: připravoval jsem se na 15-minutovou smršť historických údajů a ty za tím tohle :-)
| Nahlásit
Třicetilétá válka začala v Čechách.
Předobraz EU lze spatřovat ve snahách už Jiřho z Poděbrad a jeho pokus o sjednocení Evropy.
Není tedy v obou případech nad čím fňukat.
| Nahlásit
Třicetiletá válka začala v Čechách asi tak, jako WW1 v Sarajevu. Válka vyrostla z podhoubí, kdy narůstal konflikt mezi konzervativními katolickými zeměmi a zeměmi s ambicemi šíření protestantismu.

Do jaké míry bylo pražské stavovské povstání "majdanem" s vazbami do zahraničí (Nizozemí apod.), to nebudu spekulovat. Jisté však je, že tyto plány nevyšly. Stejně tak je těžko objektivně říct, do jaké míry byla následující třicetiletá válka svatou válkou na šíření idejí protestantismu, do jaké míry snahou o mocenské ovládnutí, do jaké míry jen sprostou loupežnou výpravou apod.

Myslím, že je trošku odvážné, spatřovat v Jiříkovi z (Kunštátu a) Poděbrad a jeho hledání spojenců předobraz EU. To už bych ho hledal spíš v Karlu Velikém nebo v Svaté říši římské.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek