Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

proč je ve slově polední jedno n?

Proč se ve slově polední po přidání koncovky -ní nezdvojí -n, i když je kořen slova "poledn-", ? Díky, bezradná češtinářka

25 reakcí

| Nahlásit
nikde se to nezdvojuje:

poledne > polední
večer > večerní

jaro > jarní
léto > letní
podzim > podzimní
zima > zimní

jen v případě:

ráno > ranní

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rann%C3%AD

a to proto a by se tento tvar odlišil od slova: raní (inf. ranit)

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ran%C3%AD
| Nahlásit
Asi hlavní důvod tu bude to, že "ráno" má slovní základ -ran- a k němu je pak přidána přípona -ní.
| Nahlásit
Cenobita., se nezdvojuje...(?)
Gandalf, tazetel uvádí: "... i když je kořen slova "poledn-". Tam evidentě -n- v kořeni je. A na ranní se vůbec neptá.
(Upr. 23.11.2016 09:33) | Nahlásit
Nereagoval jsem na tazatele, Nosesazi, (tam bych musel rozporovat ten kořen slova, který je v tomto případě poled-), reagoval jsem na Cenobitu ...... on napsal, přečetl jsem si to a doplnil ......
Víš, ono držet se rigorosně textu otázky dost svazuje ruce při odpovídání, nelze to vždycky přímo dodržovat.
To kdybych najednou začal psát třeba o Perníkové chaloupce, tak to by byla hodně ujetá odpověď, ale pokud se držím mluvnického jevu o kterém je řeč, tak si myslím, že by mělo být všechno v pořádku ......
| Nahlásit
Ono to je složené slovo.
pol-e-dne = půl-dne; tj. část dne okolo 12h denní

Polodenní/půldenní zasedání (směna, a pod.) = trvající půl dne, tj. 6h (Že by v tom byla příčina?)


Něco je i na:
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5792
| Nahlásit
Anonym Xohejet, jasně, je to slovo složené (resp. slovo vytvořené skládáním ze dvou kořenů = půl/pol + den/dní). Tedy to, co Gandalf rozporuje (=základ je poled-) asi není pravda, protože ono "d-" už patří k základu "den" (půl + den).
Já sám neznám řešení (i když bych xakru měl).
| Nahlásit
Gandalfe, ta otázka Hemeqoze není úplně blbá. Možná se někdo ozve, kdo tomu rozumí :-)
| Nahlásit
Nejlíp tomu snad rozumí Amálka 2, uvítal bych, kdyby přinesla trochu světla :-))))))
| Nahlásit
Proč to ještě řešíte, když to Cenobita vysvětlil už v první odpovědi?
| Nahlásit
Víš, Vojihugu, mám pocit, že Cenobita se k základu slova "polední" nevyjadřuje. On uvedl několik zajímavých příkladů, které problém ilustrují, ale souvislosti s pravidly českého jazyka tam jaksi nejsou. Chybí mi zdůvodnění pro určení slovního základu pole- nebo poled-. Ale jak jsem psal, třeba se objeví věta od profesionála ..... možná Pavel, nebo Amálka2 ....
| Nahlásit
Od slovního základu poled- tvoříme pomocí přípon nová slova. Např.: poled/ní, poled/nice, poled/ník.
| Nahlásit
Takže, Waciqaro, ta Nosesazova analyza asi neplatí, že? (24.11. 23:32) Škoda, líbila se mi .....
| Nahlásit
Anonym Waciqar, prosím o zdroj, odůvodnění...
Nezpochybňuji, jen se tím vracíme k první odpovědi a ignorujeme argument tazatele.
Gandalfe, proč myslíš, že moje "analyza asi neplatí"? Nikdo zatím neuvedl žádný důvod.
| Nahlásit
Ale pokud "poledne" opravdu je v podstatě "půle dne" (a podle Rejzkova etymologického slovníku tomu tak vskutku je), tak potom to "n" by mělo být také součástí kořene, ne? Může to ale být třeba tím, že to slovo pochází už z praslovanštiny (a tedy není odvozeno nově), a tak se na to nevztahují stejná pravidla, jako na nově utvořená slova. Opravdu ale nevím. Chtělo by to obrátit se na skutečného odborníka někde mimo Ontolu. Rozhodně mi to přijde jako velmi zajímavá otázka.
| Nahlásit
Clock King, přesně tak, jak pravíš. Pokusil jsem se to naznačit už 24.11 23:32, jenže pak mě bez zdůvodnění převálcoval Waciqar :-(
| Nahlásit
Nevím, jestli Tě, Nosesazi , Waciqara válcovala, napsala názor, který zní logicky ..... nakonec stejně jako názor Tvůj, ale který opravdu platí, to ví Bůh ........
| Nahlásit
Ještě jsem si trochu zapátral v oblasti tvorby slov a zase z toho nejsem příliš moudrý:

http://pravopisne.cz/2012/11/pravidla-jak-v-cestine-tvorime-slova/

V odstavcích o "skládání" je možnost posoudit jev "složeniny vlastní", jejichž členy nemůžeme rozdělit (nejsou samostatnými slovy). Tyto složeniny bývají spojeny tzv. spojovacím vokálem -o-, -i-, -e-. Spojovací vokál může někdy i zcela chybět.

V tomto případě by slovo pol-e-dne mělo logiku tak, jak o tom píše Nosesaz .....

Jak by to v tom případě bylo s tou polednicí, nebo s poledníkem? Že by "pol-e-dni-ce, pol-e-dní-k"?
| Nahlásit
Gandalfe, je to jen takový nápad.
To že je to složené slovo je jasné, je ale opravdu to druhé slovo den? Není to náhodou odvozeno od příbuzného slova dník (archaizmus). Což je zdrobnělina dne. Jako básnické sloveso dní se = rozbřesk, svítání.
| Nahlásit
Ad Nosezas: V žádném případě jsem nechtěla nikoho válcovat :-) . A možná jsem ta slova mohla rozepsat ještě více či jinak (pol/e/d/nice, pol/e/d/ní...), kdo ví, proč a jak...
O příponách se např. píše pěkně v oddílu Morefematika v internetové příručce ÚJČ, ale ani tam se tento případ nezmiňuje.
Tvorba slov je zajímavá a fascinující věc.
Taky se nerada smiřuji s tím, že se něco už těžko dohledává, třeba to prostě zmizelo v proudu času a používání se řídí podle jazykového úzu.
(Upr. 26.11.2016 11:56) | Nahlásit
Mluvíš mi z duše, Waciqaro, ....... myšlenky jsou potvůrky a pokoje nedají, v souvislosti s Tvými písmenky mi na mysl vytanula úvaha, že ženy jsou citlivější a jejich rozhodování je emocionálnější, než u mužů, kde dominuje spíše racionalita ..... pokud přijmu tuto tezi, pak se žena v těchto nejasnostech asi lépe orientuje než chlap, pokud tedy nejde o pravidlo, ale o úzus ...... :-))))

Bidebynova myšlenka je také zajímavá a dohromady s Waciqařinou vytváří další možnosti, jak lze problém uchopit ......
| Nahlásit
Aby toho nebylo málo. ÚJČ dělí slovo polední = po-led-ní.
Vzhledem k tomu, že složená slova se (ve většině případů) dělí v morfematických švech, vypadá to, jako by se jednalo o předponu "po", slovní základ "led" a finální sufix "ní". S ledem to slovo ale asi nemá nic společného :-)
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=poledn%C3%AD
| Nahlásit
Dobrý, Nosesazi :-D :-D :-D
| Nahlásit
Ad Gandalf + Nosezas: No není ta čeština kouzelná ;-)???
| Nahlásit
....... jak Země divů a Za zrcadlem ...... :-D :-D
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek