(Upr. 11.09. 15:27) | Nahlásit

Jak rozdělit na slabiky slovo prázdniny

Odpověď

Dělení slova na konci řádku je podle Jazykové příručky prázd-ni-ny, ale dělení na slabiky je patrně spíše prá-zdni-ny.

Diskuze
| Nahlásit
Dělení slova prázdniny na slabiky: prázd - ni - ny
| Nahlásit
památník
| Nahlásit
Slabiky slova památník: pa-mát-ník
| Nahlásit
Uživatel oedit upravil wikiodpověď.
| Nahlásit
Oříšek
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek