(Upr. 12.04.2019 08:44) | Nahlásit

Co jsou slova souřadná, nadřazená a podřazená

Jak mám vysvětlit synovi informaci z učebnice druhé třídy základní školy: Slova dělíme na souřadná, podřazená, nadřazená, když nevím co to jsou slova souřadná - ostatní vím.
Musíme dohnat zameškané učivo a já mu nedokáži pomoci. Franta
Odpověď

Nadřazené slovo ke slovu X je slovo s obecnějším významem, pod které slovo X spadá.
Příklad: ke slovu paprika je nadřazené slovo zelenina.

Podřazené slovo ke slovu Y je opak ke slovu nadřazenému, čili nějaký zástupce skupiny označené slovem Y.
Příklad: jablko je podřazené slovo ke slovu ovoce.

Souřadná slova jsou slova, která mají stejné nadřazené slovo (jsou na stejné úrovni).
Příklad: paprika a zelí jsou souřadná slova - mají společné nadřazené slovo zelenina.

Diskuze
(Upr. 14.08.2019 17:01) | Nahlásit
Odpovídala jsem na podobný dotaz.

V mluvnici se vyjadřují vztahy mezi slovy takto:

1. slova nadřazená - Vezmeme například ryby a obilí (a k nim ukážu slova podřazená v bodě 2.)

2. slova podřazená - Pro nadřazené slovo ryba např. pstruh, pro obilí pak slovo žito. Mohu zařadit i další druhy ryb nebo obilovin, takže ve slovech podřazených jsou uvedeny jednotlivé druhy ryb a obilí.

3. slova souřadná - příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu. Souřadné slovo se slovem pstruh je kapr, štika, lín = ryby. Žito, pšenice, ječmen, oves = obilí.


Další příklady těchto významových vztahů (nadřazené slovo - podřazená slova, která jsou vůči sobě slova souřadná):
--
Nadřazené slovo pečivo - podřazená slova jsou druhy pečiva a ty jsou vůči sobě souřadná: chleba, rohlík, houska
--
Ovoce - jablka, hrušky, třešně atd.
--
Dopravní prostředek - auto, vlak, motorka atd.
--
| Nahlásit
V učebnici Didaktis pro 3. ročník je tato definice slov nadřazených:

Slovo nadřazené je společný název pro skupinu slov spojených nějakým společným znakem.

Čili slova souřadná jsou slova spojená tímto společným znakem (a slova podřazená jsou opakem k nadřazeným).
Každopádně nejlépe se to vysvětluje na příkladech, definice nemusí být pro druháka moc přínosná.
| Nahlásit
Nadřazené slovo pro ucho, oko, čich, prostě si nemohu vzpomenout
| Nahlásit
ucho, oko, nos > smyslové orgány (orgány smyslů)

sluch, zrak, čich > smysly
| Nahlásit
nadřazené slovo pro babička soused kluk
| Nahlásit
nadřazené slovo Sázava
| Nahlásit
Uživatel maxim upravil wikiodpověď.
| Nahlásit
živný,uličný, čiperný
| Nahlásit
Vážení, děkuji. 2. třída pro mě - mne - začíná být oříškem, i s Vaší pomocí "louskám". nemít internet, tak nevím. Učebnice = pracovní sešity, nic nevysvětlují, z teorie tam nic není napsané, vysvětlené - tak jak to má člověk vědět???
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek