Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Analytické vysvětlení polarity v chemii

3 reakce

| Nahlásit
Co tím myslíš?
| Nahlásit
jak asi chemicky vysvětlit polaritu asi na nějakým příkladu, učitel k tomu prostě víc neřekl.
| Nahlásit
Polarita vazby se vysvětluje tak, že se maximální hustota elektronů ve vazebném orbitalu posouvá směrem k elektronegativnějšímu atomu. Tak v molekule H2 je maximální pravděpodobnost výskytu elektronu uprostřed úsečky, spojující oba atomy vodíku. Naproti tomu v molekule HCl je maximální pravděpodobnost výskytu elektronů velmi blízko atomu chloru, zatím co výskyt elektronů v okolí atomu vodíku má pravděpodobnost daleko menší. Pokud si takovou molekulu představíme jako činku, pak konec, na kterém je atom chloru, má parciální záporný náboj, a konec na kterém je atom vodíku, má parciální kladný náboj - molekula vypadá jako elektrický dipól. Pokud je v molekule takových vazeb víc, jejich dipólové momenty se vektorově sčítají. Z toho vyplývá, že pokud na příklad jsou polární vazby symetricky uspořádané a mají přibližně stejný dipólový moment, je molekula jako celek nepolární. Na příklad v molekule CO2 jsou všechny vazby polární, parciální záporný náboj je na obou atomech kyslíku a parciální kladný náboj je na atomu uhlíku. Podle metody VSEPR je molekula lineární s uhlíkem uprostřed a oba vektory dipólů jsou orientovány opačně a jsou stejně velké, Molekula je proto nepolární.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek