Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Čárka v souvětí mezi dvěma větami vedlejšími

Dobrý den, mohl by mi někdo prosím vysvětlit, proč v souvětí "Předložil jsem seznam, který zpracoval Národní památkový ústav, a který ukazuje, že v Plzeňském kraji je celá řada chátrajících objektů, které..." bude před tím A KTERÝ čárka? Ty vedlejší věty jsou přeci v poměru slučovacím, jestli se nemýlím? Děkuji předem za odpověď

5 reakcí

| Nahlásit
Spojka zde spojuje pouze slova, nikoli věty, navíc pokud by se jednalo o poměr slučovací, tak ten spojuje 2 hlavní věty. Takže vedlejší věty nemohou být v poměru slučovací, to je blbost.
Pokud je v souvětí spojka A a za ní následuje ještě jedna, posouvá se čárka před první spojku, v tomto případě před "A".
| Nahlásit
Samozřejmě, že věty vedlejší mohou navzájem být v poměru slučovacím (a jiném), poměr nelze určit, pouze pokud mám větu hlavní a větu vedlejší. A tomu nespojuje věty moc nerozumím - první věta je KTERÝ ZPRACOVAL NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV a druhá KTERÝ UKAZUJE... - mám dvě slovesa, dvě věty, které rozvíjí předmět z věty hlavní PŘEDLOŽIL JSEM SEZNAM a to v poměru slučovacím, jelikož tam jiný vztah (třeba stupňovací) naznačen není - takže mi to stále není jasné.
| Nahlásit
NeuRotiCk, kde ses to naučil?
| Nahlásit
Předložil jsem seznam = věta hlavní, ve které je předmět (seznam) rozvíjen dvěma vedlejšími přívlastkovými větami. Tyto vedlejší věty jsou v poměru slučovacím. Čárka před "a který" není správně.
| Nahlásit
Příjemná cesta je vytvářet věty (předpokládám, že dotazovaná ukázka je z vlastní práce) nekomplikované, které dostatečně zřetelně vyjeví smysl sdělení bez zbytečných šroubovic, ve kterých se snadno zamotáme "sami do sebe" a ještě to pak musíme někomu zdůvodňovat...

Navrhuji úpravu textu, třeba:
"Předložený seznam zpracoval Národní památkový ústav. Ukazuje v Plzeňském kraji celou řadu chátrajících objektů, které..."

Nebo:
"Předložil jsem jsem seznam zpracovaný Národním památkovým ústavem, který odhaluje ... stav v Plzeňském kraji. Mnoho chátrajících objektů ... (co...)

Vyhnete se tak zejména rytmickému opakování některých slov, KTERÁ nám automaticky naskakují v řeči, ale v písemném projevu nevypadají příliš působivě a jasnost sdělení většinou spíš komplikují.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek