| Nahlásit

Účel světí prostředky

Diskuze
| Nahlásit
Znamená to asi tolik: pokud chcete dosáhnout něčeho velkého, chvályhodného, bohulibého, prospěšného vám, nebo třeba i všem lidem, .... atd., je jedno, jaké prostředky k cestě za tímto cílem použijete. Např. chcete nakrmit dítě, tak kvůli tomu ukradnete jídlo...... nebo chcete, aby byl na světě mír, tak postřílíte všechny zločince ....... nebo chcete doma klid, tak kvůli tomu manželce lžete ....... jasné?
Dostatečně důležitý cíl omluví i odsouzeníhodné činy, vedoucí k jeho dosažení.
| Nahlásit
V této souvislosti je možná na místě zmínit se o jednom pánovi, který se jmenoval Nicolo Machiavelli (1469 - 1527):

Jedná se spíš o dějepisce a diplomata než klasického filozofa.
Jeho nejznámější dílo Vladař pojednává o způsobech vládnutí a zde doporučuje držet se hesla "účel světí prostředky". Znamná to, že není třeba brát ohledy na morálku a jiná omezení, důležité je pouze dosažení cíle.

Tyto názory jsou dodnes (hlavně z etického hlediska) velmi diskutované a inspiraci tímto dílem lze nalézt v chování většiny moderních diktátorů.
| Nahlásit
Milý kolego (Gandalf),

Vaše interpretace Machiavelliho Vladaře je poněkud poplatná běžným výkladům, které se opakují v dějinách s železnou pravideĺností v témže duchu. Je to však poněkud jednostranný výklad. Je nutné podotknout, abychom byli argumentačně korektní, že M. se sice drží postulátu, že: "úspěch je završením a chválou díla", ale také je nutné uvést, že cíl je vždy pro M. morální, tj. není v rozporu s lidskou přirozeností včetně určitých zažitých morálních principů fungování lidské společnosti. A pakliže prostředky, nástroje vedoucí k dosažení cíle jsou zdánlivě nemorální, pak je to skutečně jen zdání, protože je-li morální cíl, pak všechny cesty směřující k jeho dosažení jsou ve shodě s morálkou. Machaiavelli byl de facto demokratem a jeho neustálé pasování na "ideologa tyranie" je jen jinou ideologií. Kodex tyranie je také jen ideologickým názvoslovím. Ale to by bylo na dlouhé povídání. Mějte prima dny!
| Nahlásit
Milý/á, 33596,

Snažil jsem se ve své interpretaci být stručný v neprospěch úplnosti faktů, jsem si toho vědom..... prostě jsem se držel účelu : odpovědět na otázku zaměřenou na lidové rčení.... a tak se mi ty prostředky mi trochu vymkly z rukou.

Máte zcela pravdu, i když bych si s Vámi, na příklad u kafe, velmi rád popovídal o Florencii z doby Medicci, jejíž demokracie jistě byla něco nevídaného na svou dobu, ale s pojmem demokracie v dnešních dobách se asi nemůže přiměřeně srovnávat, stejně jako např. demokracie řecká. Je zcela na bíledni, že Machiavelliho výrok doznal během času značných deformací a jako lidové rčení už by jej sám Machiavelli asi nepoznal, necméně, jako zdroj tohoto rčení, snad se shodneme, můžeme označit Macchiavelliho Florencii. Dík za reagování a za obohacení rozhovoru.
| Nahlásit
Souhlasím s názorem 33596, jen bych ho ještě doplnil o dvě maličkosti. Machiavelli ve smyslu "účel světí prostředky" chápal účelem silný a jednotný stát - konkrétně Itálii. A ještě jeden doplněk, jak se může zdát, Machiavelli uznával ideál, v němž by jednal člověk čestně a morálně a nezavrhoval jej, jen tvrdil, že když není zbytí a ohrožuje tato moje "morálnost" onen cíl, není jiného zbytí než se "ohnout podle větru", ale pak opět nastoupit na cestu "dobra".
| Nahlásit
Ano souhlasím. Nedávno jsem Vladaře četl a v podstatě idea "Účel světí prostředky " nevyznívá v tom podání, tak jak ho chápeme dneska. Machiavelli v podstatě navrhuje použít určité prostředky k dosažení cíle s ohledem na politické konotace, reakce prostředí, předpokládné reakce veřejnosti (čerpá z historických zkušeností)a dalších zúčastněných stran.
| Nahlásit
Ano souhlasím. Nedávno jsem Vladaře četl a v podstatě idea "Účel světí prostředky " nevyznívá v tom podání, tak jak ho chápeme dneska. Machiavelli v podstatě navrhuje použít určité prostředky k dosažení cíle s ohledem na politické konotace, reakce prostředí, předpokládné reakce veřejnosti (čerpá z historických zkušeností)a dalších zúčastněných stran.
| Nahlásit
účel svätí prostriedky pre mňa znamená ,že musíme jednať rázne a arogantné pretože len tak si získame stúpencom k dosiahnutiu zaumienených cieľov
Nemusíme brať ohľady na nikoho a na nič sa neobzerať ,len ísť nevyšlapanými cieľami ako je to vo vladarovi napísané
Súhlasím s výpovedou,že pokiaľ jednám e v mene morálky i ciľle ktoré zahrnujú morálku alebo aspoň prvky morálky,je to morálne
| Nahlásit
Žádný účel nemůže posvětit nemravné prostředky. Zato prostředky mohou řádně znesvětit účel. Někdy se to nepozná hned, ale nakonec ano.
| Nahlásit
účel prostředky nesvětí, ale deformuje ...
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek