| Nahlásit

Sodoma a gomora

Diskuze
| Nahlásit
Jedno z nejhezčích měst údolí Jordánu byla Sodoma, a sousední Gomora, které svou úrodností a krásou byly "jako zahrada Hospodinova". (1. Moj. 13,10) Karavany pouště, které tudy projížděly přivážely množství vzácného zboží, které zásobovaly nejednu tržnici. Lidé měst se nemuseli příliš namáhat tělesně nebo duševně, aby uspokojili své životní potřeby. Hojnost všeho vedla k přepychu a pýše marnivosti. Zahálka a bohatství zatvrdila srdce mnohých a stala se živnou půdou pro neřesti všeho druhu. (Ez 16,49-50) Jejich bezúčelný život znetvořil obraz Boží a podléhali více vlivu zla. Uprostřed celé té krásy začíná ale prostupovat městy Sodomou a Gomorou zlo... Kromě Lota, bratra Abrahámova, který žil v Sodomě, lidé v těchto městech se naprosto oddali hříchu. Na ulicích začal shon každodenního života, kdy lidé šli za svými zájmy, dychtiví opět zábav a obchodu. Skupinky lidí, poznamenaných sexuálními nezřízenými praktikami se probouzí z opileckého otupění lehkovážně strávené předchozí noci. Kněží a kněžky připravují své chrámy, ziguraty a svatyně na sexuální hýření a opájení se omamnými vůněmi, při nichž povedou svůj lid, když se budou oddávat "uctívání" jejich pobožtěných předků, jako Nimroda, Semiramis a Tammuze.

Najednou však padá na celý kraj hrobové ticho. I radostné štěbetání ptactva a nespoutané kokrhání kohoutů utichá. Lota, jeho ženu a dvě neprovdané dcery doslova vlečou pryč ze Sodomy neznámí cizinci, kteří dorazili do města den před tím a jimž poskytl Lot přístřeší a ochranu. ( 1. Moj. 19,1.2) Zvířata sebou začínají nervózně zmítat, nikdo však nepostřehne onu "blížící se hrozbu zániku"...

Bez jakéhokoliv dalšího varování se nebe neočekávaně zatáhlo a začala bouře v níž Hospodin dštil síru a oheň z nebe v podobě tisíce ohnivých koulí. Je slyšet silný vítr, který strhává bouři s ohnivým deštěm, jež se rozhostí nad městy a okolní planinou. V jediném mžiku se tyto různě velké střely žhnoucí síry valí jako vodopád na domy, paláce, chrámy, překrásné budovy, zahrady, vinice, zvířata a davy lidí, kteří ještě včera holdovali prostopášným zábavám. Vše, nač dopadnou, stráví dokonale až do posledního kousku, poslední nitky. Chvíli je všude plno křiku zděšených lidí a vřískotu zvířat, ale během několika minut se celá pláň i města změní na pouhopouhý prach. Z krásného údolí Siddim se stala během okamžiku poušť, která už nebude nikdy obydlena a vystavěna. Bude živým svědectvím pro budoucí pokolení, jak neúprosně jsou postihnuta lidská přestoupení Božími soudy. Plameny, které strávily města v nížině, planou výstražně až do dnešní doby... Jsou strašlivým svatým poučením, že i milost Boží má své meze, za které nelze přejít...
| Nahlásit
Podrobnější informace získáte na této adrese:

http://www.biblickearcheologickenoviny.cz/sodoma_gomora_extra1.html
| Nahlásit
Mám týdenní zpoždění, ale jak tak pozoruji, an 30751 se rozhodl nás testovat během 5 minut šesti různými otázkami na téma lidová rčení příp. světoznámé výroky z historie. Ne že by to bylo nezajímavé, díky rychlému Gandalfovi se mnozí jistě dozví, co dosud nevěděli, ale čeho je moc, toho je příliš....
V té souvislosti mě napadá definice rychlosti: = jeden Gandalf :)))))))
| Nahlásit
To jsou témata, Pavle, která mě baví.... možná svým "tahem na branku" beru prostor ostatním.......asi bych měl jít "do sebe"......
| Nahlásit
do pytle nemůžete to napsat trochu kratší vůbec mě to nebaví dekuji marie
| Nahlásit
Milá marie s malým m... absolutně nechápu, proč tu setrváváš, když tě to tu nebaví, to je snad proti veškerému rozumu a přirozenosti...
| Nahlásit
Sodoma Gomora. To je přece tema s nímž se musel v životě setkat KAŽDY'. BIBLE, kdo ji nezná ?
| Nahlásit
Dobrý den, dělám teďkon výpisky z biblického příběhu ,,Zníčení Sodomy a gomory" jenže nevim čemu mám věřit?...Bibli doma nemam, tak se snažim něco někde najit...ale je toho dost všude, ale nevim čemu věřit...Tak se proto ptám jestli tohle je přesně podle bible?
| Nahlásit
Bible není především učebnice dějepisu. Pokud by byla,tak by tomu muselo věřit. Přečti si úryvek nahoře od Gandalfa a to by ti po zkrácení mělo jako výpisek stačit. V Bibli toho o moc víc stejně o Sodomě není.
A skutečnost - nikdo neví, nic se nenašlo, může to být pravda - jde o příkopovou propadlinu, ale nemusí. Věřit v tomto nemusíš ničemu. Ani bych to nedoporučovala.Gandalf napsal to co je v Bibli. Kde by to jinak vzal,že?
| Nahlásit
Sodoma a Gomora jsou města, která se skrze bibli dostala do kulturních základů indoevropské společnosti, jsou v příslovích, pořekadlech, jsou prostě součástí nás všech. Je dobré o nich něco vědět. A problém věření ...... věříš, že Krok měl tři dcery, Kazi, Tetu a Libuši?
| Nahlásit
Podle knihy Genesis se jedná o dvě biblická města, která Bůh zničil pro jejich hřích. (Všechno živé i neživé, ve městě i na poli, spálil na popel. Slovo na cestu 19.24-25) Dnes jsou tyto dvě města synonymem (ustáleným slovním spojením) špatného lidského konání nebo bezbožnosti.

Zkázu obou měst přežil pouze Lot a jeho dvě dcery Lotova žena se při útěku z města otočila a změnila se v solný sloup.

Takhle je to asi nejstručněj.
| Nahlásit
Jsem silně nevěřící,ale na referát to stačilo díky xD
| Nahlásit
Myslím, že člověk může něčemu věřit nebo nevěřit. Ale silně nevěřit? To je něco jako silně vědět či silně nevědět :))))
| Nahlásit
Tvůj postřeh, Skarlettko, mě zaujal ..... asi ale i víra musí být charakterizovatelná podle své intenzitou. Přinejmenším v tom, jak věřící/nevěřící přistupuje ke svým bližním. V době husitské se to nazývalo "vlažný ve víře" - "horlivý ve víře". Postoj mé mámy k alkoholu jsem například nazýval "militantním abstinentstvím".... :-)))))))))
| Nahlásit
Ale pak bych to označila jako pochyby. Ale pokud věřím, tak jsem o tom přesvědčena. Když věřím jen trošku, tak ten zbytek jsou pochyby. Takže to už není víra, ale něco mezi.
| Nahlásit
A vlažný nebo horlivý, to se asi netýká podstaty víry, alespíš jejího projevu, ne? Já moho být přesvědčena o tvé nevině, ale hájit tě budu vlažně a naopak.
| Nahlásit
Zajímavá úvaha, na tom něco bude. Spíš jsem chtěl nějak vymezit to "něco mezi". Přístup k jakékoliv ideologii nemusí být přece bezvýhradný, že?
| Nahlásit
To nemusí. Ale nejsem si jistá, jestli se u ideologie dá mluvit o víře.
Nebo, co potom nazvat vírou ? Je to víra nebo přesvědčení, když zastávám marxismus ? Kdyby to bylo přesvědčení, tak mohu být přesvědčená zčásti,a k něčemu mám výhrady. U té víry mi to není tak jasné.
| Nahlásit
Nevím, jestli nedělám chybu, ale já řadím náboženství a tedy i víru mezi ideologické kategorie. Marxismus je podle mne takový propletenec vědeckých závěrů a fundamentalistické věrouky. Jako vědečtější vklad vidím práci Engelsovu ..... ale jak říkám, je to můj subjektivní pohled ....
| Nahlásit
Já si zas myslím, že ideologie má teze, které jsou dokazatelné, kdežto u víry je mnoho věcí nedokazatelných. A nevím, jestli náboženství a víra je totéž. Náboženství podle mne ideologie není. To je o dodržování nějakých zásad, ale víra ideologie je. Mohu přece věřit v Boha a nedodržovat žádné náboženské předpisy. Nevím...
Co se týče Marxe, uvedla jsem ho jen jako příklad, jasně že E. byl metodičtější. M.byl jen taková vyžírka - podle mne prototyp komunisty. Nic nedělat, dumat a hlásat a ostatní dávejte a živte mne.
| Nahlásit
Co znamená rčení Sodoma Gomora??
(Upr. 14.01.2014 22:24) | Nahlásit
1. Sodoma Gomora jsou podle pověsti starověká města (dnes neexistují)

2. Sodoma Gomora byly Bohem zničeny pro svou zkaženost

3. Bůh zachránil pouze jediného (spravedlivého) muže Lota (a jeho rodinu)

4. Lotova žena se při útěku otočila a pohlédla na zkázu Sodomy Gomory - a změnila se v tzv. solný sloup (poučení o zvědavosti, zvláště zvědavosti žen)

5. Sodoma Gomora je symbolem zkázy nebo něčeho hříšného

6. ve filmu: Slunce seno jahody, je farář Otík, který dost často při spatření hříchu "Sodoma a Gomora (a teď už opravdická!)" volá

7. říct "Sodoma Gomora" znamená: "vidím něco hříšného nebo mravně zkaženého"

8. sodomie se používá/používala k označení homosexuality nebo sexu se zvířaty

http://kdojeto.superia.cz/zlocin/sodomita.php
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek