Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Puls / pulz?

je spravne cesky puls - pulsovat nebo pulz - pulzovat nebo oboji? dik.

4 reakce

 Ina
| Nahlásit
Podle výslovnosti v nepřímých pádech se píše z v slovech jako dispenz, exkurz, impulz, komparz, konkurz, kurz, pulz, rekurz, reverz aj. a ve slovech od nich odvozených, např. dispenzární, impulzivní, komparzista, konkurzní, kurzovné, pulzovat, reverzibilní aj.
| Nahlásit
Obojí je správný. Bylo to zavedeno pravidly v roce 1993. Oba tvary se považují za rovnocenný, oba jsou stylově neutrální. Na rozdíl od třeba filosofile-filozofie, kde tvar se z se považuje za základní, stylově neutrální, kdežto se s je, když ne přímo archaickej, tak určenej pro odborný texty. Dokonce i fakulta na UK se jmenuje Filozofická fakulta.

Viz např. http://prirucka.ujc.cas.cz/?action=view&id=121
| Nahlásit
Tady ještě podrobnějc, převzato z http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm

O způsobu psaní přejatých slov rozhoduje míra jejich zdomácnění v češtině, tedy toho, jak slovo ve spisovném jazyce vyslovujeme. Proto dnes – v souladu s výslovností – píšeme se z řadu výrazů původně psaných se s. Mnoho slov můžeme psát oběma způsoby, buď se z, nebo se s.

Nejvíce slov patří do skupiny slov zdomácnělých, ve kterých původní s vždy vyslovujeme jako [z]. Pravopisné podoby se z jsou u těchto slov považovány za základní, stylově neutrální. Do této skupiny patří např. analýza, dezinfekce, filozofie, fyzika, gymnázium, konzultace, konzervativní, muzeum, prezident, próza, televize… Podoby se s (president, museum…) se uplatní pouze v určitých typech textů a pociťujeme je jako knižní, až zastaralé.

Do druhé skupiny patří slova, kde v nepřímých pádech (tedy ne v prvním) vyslovujeme [z], což ovlivňuje i pravopis slov v prvním pádě. U těchto slov hodnotí platná kodifikace dublety jako rovnocenné. Píšeme kurz i kurs, obdobně i odvozené výrazy kurzovné/kursovné, kurzovní/kursovní, konkurz i konkurs, pulz i puls, pulzovat/pulsovat…

Slova s dvojí spisovnou výslovností můžeme psát rovněž dvojím způsobem. Píšeme a čteme diskuse i diskuze, renesance i renezance, resort i rezort, režisér i režizér… Na rozdíl od první uvedené skupiny se za neutrální považují podoby se s.

Ve slovech s příponou vyslovovanou jako [-izmus] a ve slovech zakončených na [-zmus] a [-zma] se píše s i z, přičemž za základní se považují podoby se s, např. mechanismus, spasmus, charisma.

Pouze se -s- píšeme laser [lejzr] a některá slova s latinskou předponou dis-: disident, disharmonie, disonance. Variantu máme u slova disertace/dizertace.
| Nahlásit
tak diky, ted je to jasny!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek