| Nahlásit

Má Kainovo znamení

Co znamená, že někdo má Kainovo znamení?
Diskuze
| Nahlásit
Kain byl podle biblického vypravování (Genese, IV.) syn Adamův a Evin, jenž počal první zemi vzdělávat a bratra Abela zabil, poněvadž oběť Abelova se Bohu líbila více než Kainova (kouř z Abelovy oběti zápalné stoupal k nebesům a kouř z té Kainovy se válel po zemi). Když se Hospodin otázal: "Kaine, kde je Abel, bratr tvůj?", odpověděl Kain: "Jsemť li já strážcem bratra svého?" Načež za trest byl vypuzen před tváři Hospodinovou a zvláštním znamením (znamení Kainovo, IV., 15) před mstou krevní chráněn jako poběhlík zemí blouditi musil (nikdo jej nesměl zabít a tak štván výčitkami svědomí musel neustále cestovat a nikde neměl stání. To znamení prý mělo podobu ohnivého kříže), až na konec usadil se v zemi Nod, založil město a vysokého věku se zde dožil, (dle některých žil prý až do potopy) a stal se praotcem Kainitů (IV., 17-24), lidu, jemuž se připisuje vynález umění a řemesel v míru kvetoucích, hudby a kovářství a j., jež život krášlí, a od něhož teprve později oddělila se čásť kočovná (viz Lamech). V tomto biblickém vypravování splynuly patrně dvě různé postavy, z nichž první, [Kain] bratrovrah a tulák, je zjev ryze palestinský, obraz kočovníků žijících na jejím pomezí, kdežto [Kain], stavitel města a zakladatel kultury usedlé, náleží snad východnímu kruhu pověstí. Podle Kaina jmenovala se v II. stol. po Kr. blouznivá sekta gnóstická Kainité. Postava Kainova, prvního vraha, jímž smrt na svět přišla, byla často předmětem umění výtvarných i poesie. V nejprvnějších dramatech středověkých je zpracovávána tato látka, jejíž nesčetné variace se proplétají dramaty biblickými a školskými až do XVII. stol., postrádají však zvláštní ceny literární, podávajíce prostě biblickou tradici. Moderní literatura se již soustředila na filosofické jádro (otázka vzniku a původu zla) a Byronovým »mysteriem« o 3 aktech Cainem (1821, přel. J. Durdík) a básní stejného názvu Leconta de Lisle (»Po?mes barbares«) řešila ji způsobem poněkud protichůdným orthodoxii křesťanské.

Člověk, lidovým rčením obmyšlený "Kainovým znamením" je zpravidla jedinec zatížený vinou ať již skutečnou či smyšlenou, která mu nedovolí se začlenit do společnosti ostatních lidí.
| Nahlásit
Co je to kainovo znamenie?
| Nahlásit
Ty si si neprečítal čo som písal 15.10.2007 18:38 ? Je to o kúsok vyššie ...
| Nahlásit
mockrát ti dekuju!!! moc mi to pomohlo!! asi bych jinak rupla z literky!! thanks very much!!!
| Nahlásit
Jsem si jistý, že Gandalfa jen tak něco nezlomí v jeho osvětové
činnosti i když je to někdy (házaní hrachu na zeď je příliš vlídné)
házení perel ...... .
| Nahlásit
co je káinovo znamení je napsaný těsně nad komentářema:
člověk lidovým rčením obmyšlený "kainovým znamením" je z pravidla jadinec zatížený vinou atˇ již ve skuitečnu či smyšlenou,která mu nedovolí se začlenit do společnosti ostatních lidí.
| Nahlásit
a jinak dík gandalfe Anonim286503
| Nahlásit
IF ŽALUD SEES THIS VI VON ZULUL
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek