Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

v pralesích nebo v pralesech-dotaz

11 reakcí

| Nahlásit
v pralesích
(Upr. 21.02.2017 09:41) | Nahlásit
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=prales#bref5
...je to trochu složitější
| Nahlásit
Gandalfe, složitější to děláš ty :-)
| Nahlásit
Nemyslím, ....tak jsem si přečetl, že je například důležité, jestli je mluvčí ze Slezska, z Moravy, nebo z Čech. Příručka připouští i "v pralesech".
| Nahlásit
Gandalfe, i když se tvar "v pralesech" (lesech) používá, tak právě tento tvar příručka nepřipouští. Správně je pouze "v pralesích" (lesích).
(Upr. 21.02.2017 10:30) | Nahlásit
Tak dobře, asi mě popletl tento odstavec v příručce:

Neživotná podstatná jména vzoru „hrad“ zakončená na -l, -s, -z, -x: typ kostel

Některá neživotná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na -l, -s, -z, -x a která se skloňují podle vzoru „hrad“, event. podle podvzoru „les“, mohou mít v 6. p. mn. č. koncovku -ech nebo -ích, např. kostel, bez kostela, o kostelech/kostelích; hotel, bez hotelu, v hotelech/v hotelích; v okresech/v okresích; na plesech/plesích; na jezech/jezích a také v hertzech/hertzích, vyslovované ovšem [hercech], resp. [hercích]; ojediněle též po -p: ve sklepech/sklepích. Jde o živou tvarotvornou tendenci; u každého z uvedených podstatných jmen jsou frekvenční poměry mezi oběma variantami v úzu odlišné. Empirická zjištění ukazují, že např. u podstatných jmen kostel a hotel se častěji užívá tvarů na -ech než tvarů na -ích, u výrazu okres je drtivá převaha tvarů na -ech, zatímco u výrazu sklep převažují naopak tvary na -ích.

Ke kolísání nedochází tam, kde by důsledkem mohla být homonymie: procesech (od proces, muž.) × procesích (od procesí, stř.).

Pouze koncovku -ích má podstatné jméno les – v lesích, naopak pouze koncovku -ech má fax – faxech a e-mail – e-mailech.

Takže podstatné pro rozhodnutí je ta poslední věta z příručky, prostě vzor "les".
| Nahlásit
No vidíš, Gandalfe, není potřeba to dělat složitější :-)
| Nahlásit
Jo jo .... ale jestli ten citát z příručky vidíš jako jednoduchý, tak klobouk dolů ... :-))))
| Nahlásit
...no právě že nevidím )-:
| Nahlásit
No jo, taky mi to skřípe v závitech ......
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek