| Nahlásit

jaká je 1. část rčení ..........., že hrál všemi barvami?

Diskuze
(Upr. 16.05.2012 09:00) | Nahlásit
To je o tom, že všeho moc škodí. Hrát všemi barvami můžete, když zuříte a krev se hrne do hlavy, dech se úží a kromě barvy "zdvavé se v oblišeji objeví i rudá, případně nafialovělá. Hrát všemi barvami může občan, kterého zloukli v hospodě a má tělo samou barevnou podlitinu. Hrát všemi barvami může i oblečení a to v pozitivním (kroj národopisné oblasti), nebo negativním slova smyslu (nevkusné oblečené přeplácané barvami). Hrát všemi barvami může i průvod karnevalu v Riu , nebo obraz Paula Gaugina. Je to tedy rčení s neutrálním zabarvením, může působit pochvalně i pejorativně.
(Upr. 16.05.2012 09:00) | Nahlásit
To je o tom, že všeho moc škodí. Hrát všemi barvami můžete, když zuříte a krev se hrne do hlavy, dech se úží a kromě barvy "zdravé" se v obličeji objeví i rudá, případně nafialovělá. Hrát všemi barvami může občan, kterého ztloukli v hospodě a má tělo samou barevnou podlitinu. Hrát všemi barvami může i oblečení a to v pozitivním (kroj národopisné oblasti), nebo negativním slova smyslu (nevkusné oblečené přeplácané barvami). Hrát všemi barvami může i průvod karnevalu v Riu , nebo obraz Paula Gaugina. Je to tedy rčení s neutrálním zabarvením, může působit pochvalně i pejorativně.
| Nahlásit
( vtom druhém odstavci jsou opravené překlepy)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek