Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Co je to vazebný řád?

Mohl by mi někdo, prosím,objasnit co to je vazebný řád a jakých může dosahovat hodnot? Respektive, objasnit mi, proč odpověď na tuto otázku: "Vazebný řád může dosahovat hodnot" je "od 0 do 3".

3 reakce

| Nahlásit
Řád vazby je součástí teorie molekulových orbitalů - MO-LCAO. Podle ní se kombinací orbitalů vazebných partnerů vytvoří ze dvou orbitalů dva molekulové orbitaly - vazebný a protivazebný. Vazebné orbitaly mají menší energii, obsazují se proto přednostně. Kombinují se všechny orbitaly, které jsou k dispozici. Tak v molekule kyslíku se kombinují všechny orbitaly valenční slupky.
Nejnižší energii mají MO, vzniklé kombinací orbitalů s, jen výjimečně mají jejich protivazebné orbitaly energii větší, než je energie vazebných orbitalů p. Následují vazebné orbitaly p-p a nakonec přijdou protivazebné orbitaly p-p.
Podívejme se teď na řád vazby H-O v molekule vody: vazba vzniká mezi atomem vodíku s jedním orbitalem s a atomem kyslíku také s jedním orbitalem p. Vzniklý vazební orbital je obsazen elektronovým párem, protivazebný orbital zůstává prázdný. Podobně je vytvořena vazba i druhého vodíku. Zbývající dva orbitaly kyslíku se nemají s čím kombinovat a jsou tedy nevazebné.
Každá z obou vazeb má tedy vazebný orbital obsazený párem, protivazebný prázdný (0 elektronů) a řád vazby každého z vodíků je X=(n(MO) - n(PMO))/2 = (2-0)/2 = 1 kde n(MO) je počet elektronů ve vazebných orbitalech, n(PMO) počet elektronů v protivazebných orbitalech a řád vazby každého z vodíků je tedy 1.
Ještě se podívejme na řád vazby v molekule kyslíku. Kombinují se všechny čtyři orbitaly. Na obou orbitalech s je po dvou elektronech, bude tedy elektronovým párem obsazený vazebný i protivazebný orbital s. Na třech orbitalech p má každý kyslík 4 elektrony, celkem je tedy 8 elektronů na třech vazebných a třech protivazebných orbitalech. Nejmenší energii mají tři vazebné orbitaly, na nich tedy bude 6 elektronů. zbývající dva elektrony (z těchto 8) se usadí na dvou protivazebných orbitalech (podle Hundtova pravidla, ty jsou energeticky rovnocenné). Máme tedy 4 vazebné orbitaly s 8 elektrony a čtyři protivazebné orbitaly s jedním párem a dvěma singl elektrony. Řád vazby je
X = (8-4)/2 = 2. Singl elektrony na dvou protivazebných orbitalech způsobují paramagnetické vlastnosti molekuly O2.

Stačí?
| Nahlásit
Vazební řád je souhrn pravidel, kterými se řídí policejní vazba.
| Nahlásit
Ano stačí, děkuji převelice! :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek