| Nahlásit

píše na jídelních lístcích či lístkách

Diskuze
| Nahlásit
Správná je koncovka -ich, tedy lístcích. Tvar lístkách se také často používá, ale je hodnocena jako hovorová, až nespisovná.
V oficiálních projevech, zvláště psaných, koncovka -ích stále převažuje (s výjimkou zdrobnělin a expresivních výrazů), zatímco v běžné mluvě je též -ách. U slov pojmenovávajících předměty běžné denní potřeby se příznak expresivity nebo hovorovosti u podob na -ách postupně stírá.

Více najdete v bodu 4 v odkazu
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=l%C3%ADstek&Hledej=Hledej#nadpis5_4
| Nahlásit
Někdy je ale třeba vycházet ze smyslu. Nemůžeme proto např. říct "o pleších", ale správně "o plechách", protože pleších je od slova pleš.
| Nahlásit
Ad Tepyvyz - pleš - plech - ano. Jde o hmonomyma. Ve staročeštině patřilo každé k jinému kmenovému skloňování. I když např. plešatý byl původně pelchatý. další rozdíl vznikl hláskovými změnami atd. Rovněž existoval tvar o šašiech - šaších - šachách.

V okdazu, který jsem uvedla, je pokračování:
Pouze koncovku -ách má podstatné jméno šach (i pomnožné šachy) → šachách, dále plech → plechách (na rozdíl od pleš, žen. → pleších); časté je vrch → vrchách i vrších (jiné je vrš, žen. → vrších); srov. výše i životné duchách i duších (jiné je duše, žen. → duších).
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek