| Nahlásit

drakyáda nebo drakiáda

Diskuze
| Nahlásit
Obě možnosti jsou správné.
| Nahlásit
Podrobněji k tomu z dříve snadno dostupné, dnes již rafinovaně utajené, poradny ÚJČ:

Cituji:

"Příponu -iáda najdeme v celé řadě substantiv, která označují vrcholné mezinárodní sportovní soutěže: olympiáda, univerziáda (pro vysokoškoláky), abilympiáda, paralympiáda (pro zdravotně postižené sportovce).

Zakončení -iáda ale nemusí znamenat jen sportovní klání s mezinárodní účastí. Mnozí se pamatují na hromadná vystoupení tělovýchovných jednot na pražském Strahově zvaná spartakiáda. Autogramiáda je veřejná akce spojená s podpisováním knih; klauniáda je nejenom vystoupení klaunů, ale často předstírání něčeho; heydrichiáda bylo období za druhé světové války, kdy po atentátu na říšského protektora Heydricha u nás následovaly kruté nacistické represálie; obdobně – spojením s vlastním jménem – jsou utvořena i podstatná jména hitleriáda, hilsneriáda nebo i kafkiáda, faustiáda, donkichotiáda, pythagoriáda.

Všechny tyto názvy připojují příponu -iáda k cizímu základu, který většinou končí na souhlásku. Jak budeme postupovat v případech, kdy jde o spojení se základem českým? Příponou -iáda se často označují i soutěže v pouštění draků, ve hře s kuličkami, ve střílení z praku nebo regata v neckách; česká slova mnohdy končí na -y (necky, kuličky).

V češtině se při tvoření slov příponou začínající samohláskou i od základů slov zakončených na y připojuje přípona k základu po odsunutí y. Máme tedy např. ragbistu od ragby, lobbistu od lobby (což sice nejsou slova původem česká, ale na principu tvoření slov to nic nemění). Podle tohoto modelu bychom utvořili podoby drakiáda, kuličkiáda, neckiáda, prakiáda.

Toto řešení ale nemusí být jediné. Všechny obdobné akce, konané ve stylu velkých mezinárodních soutěží, jsou převážně recesní, obvykle bývají určeny dětem, popř. dospělým, kteří se chtějí bavit. Vytvořením názvu složeného z domácího základu – navíc mnohdy tak prozaického jako jsou necky – a přípony cizího původu užívané pro vrcholné sportovní akce vzniká určité napětí vyplývající z protikladu obyčejného a slavnostního, nízkého a vysokého. A právě o to v obdobných názvech jde. Odlehčení, které je pro tyto akce typické, se projevuje i v jazykovém humoru. Proto můžeme napsat i drakyáda, kuličkyáda, neckyáda, prakyáda."
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek