Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

pH

1.priklad
0,5g 50% kyseliny sirove bylo naredeno na objem 1dm3.Jake bude pH takto pripraveneho roztoku?

2.priklad
Jake bude pH roztoku vznikleho smisenim 250cm3 0,01M roztoku kyseliny sirove s 200cm3 0,025M roztoku hydroxidu draselneho?(Zanedbejte objemovou kontrakci.)
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Nejprve vypočítáme molární koncentraci H2SO4:
0,5g 50% H2SO4 = 0,5g*50%/100 = 0,5*0,5 = 0,25g H2SO4
n(H2SO4) = m/M = 0,25/98 = 0,002551 mol H2SO4
c = n(mol)/V(dm3) = 0,002551/ = 0,002551M; H2SO4 + 2H2O = 2H3O+ + SO4-
Při úplné disociaci (H2SO4 je silná kyselina) platí, že
n(H3O+) = 2*n(H2SO4) => c(H3O+) = 2*c(H2SO4) = 0,0051mol/dm3
pH = -log(c(H3O+)) = -log(0,0051) = 2,29

Tady nejprve vypočítáme látková množství obou látek pomocí vztahu n = c*V
n(KOH)=0,2*0,025 = 0,005 mol KOH; n(H2SO4) = 0,25*0,01 = 0,0025 mol H2SO4.
Obě látky budou vzájemně reagovat podle rovnice
2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O ; z rovnice je zřejmé, že jedna molekula H2SO4 reaguje se dvěma molekulami KOH. Pro jejich stechiometrický poměr tedy platí:
n(KOH)/2 = n(H2SO4)/1 ; po dosazení 0,005/2 = 0,0025 => 0,0025=0,0025, látky jsou ve stechiometrickém poměru. Protože vytvořená sůl je solí silné kyseliny a silné zásady, její ionty nehydrolyzují a výsledné pH bude určené iontovým produktem vody (C(H3O+) = 10^-7) - pH = 7.
OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek